Apartmány Vladiæ

 • Úvod
  Apartmán Vladiæ se nachází ve vile v mìsteèku Veliko Brdo v podhùøí Biokova, nad Makarskou. Apartmán je  pøíjemný svým domácím prostøedím, které je Chorvatùm vlastní. Klid a odpoèinek zde ocení hlavnì návštìvníci,kteøí si chtìjí odpoèinout od práce. Pøi vínku na terase si zde mùžete vychutnat ticho hor a nezapomenutelné pohledy na moøe se západy Slunce. V pøípadì pøíznivého poèasí zažít hory Biokova – jsou zde turistické a cyklistické trasy. V zahrádce majitele apartmánu si lze natrhat èerstvou zeleninu, na grilu si upéct ryby nebo maso, prostì se zde mùžete cítit jako na svojí chaloupce. Vila je od moøe vzdálena cca 2,5km,ale to není pøekážkou – k moøi se lze dostat autem,které mùžete zaparkovat v pøilehlých borovicových hájích. Od centra mìsteèka Makarska je vila vzdálena asi 3,5km. Do mìsteèka se mùžete dostat i pìšky , záleží na poèasí, vkusu a fyzièce turisty. Projdete se mezi vilami Velikého Brda a Makarské a následnì po nádherné pobøežní promenádì, lemované košatými borovicemi, šumícím prùzraèným moøem a nezapomenutelnými výhledy na bílé pohoøí Biokovo. Rozhodnì nemùžete pøehlédnout množství restaurací s tradièní dalmatskou kuchyní, bary a obchùdky nabízející nesèetné množství tradièních suvenýrù a výletù do okolí.
   
 • Apartmány
  Apartmán je umístìn ve vile situované pod majestátním pohoøím Biokovo s výhledem na moøe. Apartmán má svùj samostatný vchod, vybavenou kuchyò vè.chladnièky, SAT TV, klimatizaci,balkon i terasu,koupelnu,WC,povleèení, ruèníky,internet,parkování, venkovní posezení s grilem.

  Apartmán je svojí polohou vhodný pro klidnou rodinnou dovolenou, seniory, turisty a cyklisty. Najdete zde znaèené turistické trasy. V blízkosti je restaurace a malé námìstí, kde se v letní sezónì poøádají dalmácké veèery.

Cena v EUR / Apt

15.07. - 23.08.

01.06. - 14.07.
24.08. - 30.09.

Apt 1 pro 6-8 os

85 EUR

75 EUR

 • ceny mimo letní sezónu po domluvì
 • Bonus: v pøípadì ubytování 7 dnù a více, obdržíte 1 veèeøi na grilu zdarma - ryba
 • možnost mít sebou pejska èi koèku
 • Informace
  Vámi zvolený apartmán Vám bude rezervován po zaplacení zálohy a to od 30 – 60% z celkové ceny pobytu za apartmán. Zbytek ceny se doplatí pøi pøíjezdu a to hotovì. Záloha se platí na úèet majitele apartmánu – vily.
  Ceny jsou za apartmán na den (noc).
  V cenì je zahrnuta pobytová taxa, parkování, energie, úklid, povleèení, ruèníky, klimatizace, TV,internet. Cena za pobyt, který není delší než tøi dny se mùže zvìtšit až o 30% ceny, to po vzájemné domluvì. V pøípadì nevyužití ubytování, slouží zaplacená záloha na rezervaci apartmánu jako nevratná.
  Klient po závazné rezervaci, obdrží èíslo úètu a telefonní kontakt na majitele apartmánu, aby mìl jistotu,že bude oèekáván.
   
 • Jak se k nám dostanete
  Parkování pro hosty je u vily v tìsné blízkosti. Vila je vzdálena cca 2km od magistrály z Makarské. Není problém zavolat domácího a ten vás navede nebo na vás mùže èekat kdekoli u cesty.
 • Fotogalerie - Apartmán 1 pro 6-8 osob, 1. patro

Apartmán 1 pro 6-8 osob, 1. patro

Apartmán 1 pro 6-8 osob, 1. patro

Apartmán 1 pro 6-8 osob, 1. patro

Apartmán 1 pro 6-8 osob, 1. patro

Apartmán 1 pro 6-8 osob, 1. patro

Apartmán 1 pro 6-8 osob, 1. patro

Apartmán 1 pro 6-8 osob, 1. patro

Apartmán 1 pro 6-8 osob, 1. patro

[Úvod] [O nás] [Kontakty] [Ochr. os. údajù] [Chorvatsko] [Biograd na Moru] [Riviera Omiš] [Makarská riviera] [Makarska mìsto] [Veliko Brdo] [Igrane] [Živogošæe] [Drvenik] [Gradac] [Pelješac] [Braè] [UBYTOVÁNÍ] [Apt Matea] [Apt Begovic] [Apt Katiæ] [Apt Mate] [Apt Veronika] [Villa Tina a Ante] [Apt Paæar] [Apt Ante] [Apt Šariæ] [Apt Rašiè] [Hotel Bonaca] [Kemp Milo moje] [Vila Nika Bonaca] [Vila Aria Bonaca] [Apt Puhariæ] [Apt Tomaš] [Apt Alma] [Apt Dragana] [Apt Marica] [Apt Mira] [Apt Tošiæ] [Apt Deak] [Apt Franiæ] [Apt Iva - BAZÉN] [Apt Vidoš] [Apt Vladiæ] [Apt Gita] [Apt Katarina] [Apt Židiæ] [Apt Diana] [Apt Dina] [Apt Ivan] [Apt Ljiljana] [Apt Olga] [RECENZE] [Dotazy] [AKCE a novinky] [Domky k pronájmu]

2014 (c) Makarska - nejen v létì
Všechna práva vyhrazena

 

www.vasepcambulance.cz