Apartmány Alma

 • Úvod
  Apartmány Alma jsou od moøe vzdáleny cca 400m, což je cca 5-10min. pøíjemné pìší chùze a od centra mìsteèka Makarska je vila vzdálena asi 1100m. Do mìsteèka se mùžete dostat pìšky po nádherné pobøežní promenádì, lemované košatými borovicemi, šumícím prùzraèným moøem a nezapomenutelnými výhledy na bílé pohoøí Biokovo. Rozhodnì nemùžete pøehlédnout množství restaurací s tradièní dalmatskou kuchyní, bary a obchùdky nabízející nesèetné množství tradièních suvenýrù a výletù do okolí.
   
 • Apartmány
  Apartmány jsou umístìny v krásné moderní vile situované pod majestátním pohoøím Biokovo s výhledem na moøe i na Biokovo. Každý apartmán má svùj samostatný vchod, vybavenou kuchyò vè.chladnièky, SAT TV, klimatizaci,balkon nebo terasu,koupelnu,WC,povleèení, ruèníky,internet,parkování, venkovní gril.
 • Možnost snídanì po domluvì pøedem

  Možnost domluvy pùjèení malého mopedu

Cena v EUR / Apt

01.04. - 01.05.
01.10. - 31.10.

02.05. - 14.06.

15.06. - 09.07.
01.09. - 30.09.

10.07 - 31.08.

Apt 1 studio pro 2 os

40 EUR

40 EUR

45 EUR

50 EUR

Apt 2 studio pro 2+1 os

45 EUR

45 EUR

55 EUR

60 EUR

Apt 3 studio pro 2 os

40 EUR

40 EUR

45 EUR

50 EUR

Apt 4 studio pro 2+1 os

45 EUR

50 EUR

60 EUR

65 EUR

Apt 5 pro 2+2 os

60 EUR

65 EUR

75 EUR

85 EUR

Apt 6 pro 2+2 os

65 EUR

70 EUR

85 EUR

95 EUR

Apt 7 studio pro 2+1 os

45 EUR

50 EUR

60 EUR

65 EUR

Apt 8 pro 2+2 os

60 EUR

65 EUR

75 EUR

85 EUR

Apt 9 pro 2+2 os

65 EUR

70 EUR

85 EUR

95 EUR

 • pøistýlka 10Euro/noc/os  u apt 5,6,8,9
 • klimatizace 6Euro/den (u apt 6,9 jsou  2 klimatizace)
 • ceny mimo letní sezónu se mùžou snížit po domluvì
 • Informace
  Vámi zvolený apartmán Vám bude rezervován po zaplacení zálohy a to od 30 – 60% z celkové ceny pobytu za apartmán. Zbytek ceny se doplatí pøi pøíjezdu a to hotovì. Záloha se platí na úèet majitele apartmánu – vily.
  Ceny jsou za apartmán na den (noc).
  V cenì je zahrnuta pobytová taxa, parkování, energie, úklid, povleèení, ruèníky, TV,internet. Cena za pobyt, který není delší než tøi dny se mùže zvìtšit až o 30% ceny, to po vzájemné domluvì. V pøípadì nevyužití ubytování, slouží zaplacená záloha na rezervaci apartmánu jako nevratná.
  Klient po závazné rezervaci, obdrží èíslo úètu a telefonní kontakt na majitele apartmánu, aby mìl jistotu,že bude oèekáván.
   
 • Jak se k nám dostanete
  Parkování pro hosty je u vily v tìsné blízkosti  a nedaleko magistrály. Není problém zavolat domácího a ten vás navede nebo na vás mùže èekat kdekoli u cesty. V pøípadì,že jedete autobusem, je to také možné, ale prosím zavolejte dopøedu, aby vás majitel - domácí mohl vyzvednout na autobusové zastávce-nádraží.
 • Fotogalerie - Apartmán 1 studio pro 2 osoby, pøízemí

Apartmány 1 studio pro 2 osoby, pøízemí

Apartmány 1 studio pro 2 osoby, pøízemí

Apartmány 1 studio pro 2 osoby, pøízemí

Apartmány 1 studio pro 2 osoby, pøízemí

Apartmány 1 studio pro 2 osoby, pøízemí

 • Fotogalerie - Apartmán 2 studio pro 2+1 osoby, pøízemí

Apartmán 2 studio pro 2+1 osoby, pøízemí

Apartmán 2 studio pro 2+1 osoby, pøízemí

Apartmán 2 studio pro 2+1 osoby, pøízemí

Apartmán 2 studio pro 2+1 osoby, pøízemí

 • Fotogalerie - Apartmán 3 studio pro 2 osoby, pøízemí

Apartmán 3 studio pro 2 osoby, pøízemí

Apartmán 3 studio pro 2 osoby, pøízemí

Apartmán 3 studio pro 2 osoby, pøízemí

Apartmán 3 studio pro 2 osoby, pøízemí

 • Fotogalerie - Apartmán 4 studio pro 2+1 osoby, 2. patro

Apartmán 4 studio pro 2+1 osoby, 2. patro

Apartmán 4 studio pro 2+1 osoby, 2. patro

Apartmán 4 studio pro 2+1 osoby, 2. patro

Apartmán 4 studio pro 2+1 osoby, 2. patro

 • Fotogalerie - Apartmán 5 pro 2+2 osoby, 2. patro

Apartmán 5 pro 2+2 osoby, 2. patro

Apartmán 5 pro 2+2 osoby, 2. patro

Apartmán 5 pro 2+2 osoby, 2. patro

Apartmán 5 pro 2+2 osoby, 2. patro

 • Fotogalerie - Apartmán 6 pro 2+2 osoby, 2. patro

Apartmán 6 pro 2+2 osoby, 2. patro

Apartmán 6 pro 2+2 osoby, 2. patro

Apartmán 6 pro 2+2 osoby, 2. patro

Apartmán 6 pro 2+2 osoby, 2. patro

Apartmán 6 pro 2+2 osoby, 2. patro

 • Fotogalerie - Apartmán 7 studio pro 2+1 osoby, 3. patro

Apartmán 7 studio pro 2+1 osoby, 3. patro

Apartmán 7 studio pro 2+1 osoby, 3. patro

Apartmán 7 studio pro 2+1 osoby, 3. patro

Apartmán 7 studio pro 2+1 osoby, 3. patro

 • Fotogalerie - Apartmán 8 pro 2+2 osoby, 3. patro

Apartmán 8 pro 2+2 osoby, 3. patro

Apartmán 8 pro 2+2 osoby, 3. patro

Apartmán 8 pro 2+2 osoby, 3. patro

Apartmán 8 pro 2+2 osoby, 3. patro

 • Fotogalerie - Apartmán 9 pro 2+2 osoby, 3. patro

Apartmán 9 pro 2+2 osoby, 3. patro

Apartmán 9 pro 2+2 osoby, 3. patro

Apartmán 9 pro 2+2 osoby, 3. patro

Apartmán 9 pro 2+2 osoby, 3. patro

Apartmán 9 pro 2+2 osoby, 3. patro

Apartmán 9 pro 2+2 osoby, 3. patro

[Úvod] [O nás] [Kontakty] [Ochr. os. údajù] [Chorvatsko] [Biograd na Moru] [Riviera Omiš] [Makarská riviera] [Makarska mìsto] [Veliko Brdo] [Igrane] [Živogošæe] [Drvenik] [Gradac] [Pelješac] [Braè] [UBYTOVÁNÍ] [Apt Matea] [Apt Begovic] [Apt Katiæ] [Apt Mate] [Apt Veronika] [Villa Tina a Ante] [Apt Paæar] [Apt Ante] [Apt Šariæ] [Apt Rašiè] [Hotel Bonaca] [Kemp Milo moje] [Vila Nika Bonaca] [Vila Aria Bonaca] [Apt Puhariæ] [Apt Tomaš] [Apt Alma] [Apt Dragana] [Apt Marica] [Apt Mira] [Apt Tošiæ] [Apt Deak] [Apt Franiæ] [Apt Iva - BAZÉN] [Apt Vidoš] [Apt Vladiæ] [Apt Gita] [Apt Katarina] [Apt Židiæ] [Apt Diana] [Apt Dina] [Apt Ivan] [Apt Ljiljana] [Apt Olga] [RECENZE] [Dotazy] [AKCE a novinky] [Domky k pronájmu]

2014 (c) Makarska - nejen v létì
Všechna práva vyhrazena

 

www.vasepcambulance.cz