Apartmány Dina

 • Úvod
  Apartmány Dina jsou od moøe vzdáleny cca 30m a od centra mìsteèka Makarska je vila vzdálena cca 120m. Do mìsteèka se mùžete dostat pìšky po nádherné pobøežní promenádì, lemované košatými borovicemi, šumícím prùzraèným moøem a nezapomenutelnými výhledy na bílé pohoøí Biokovo. Rozhodnì nemùžete pøehlédnout množství restaurací s tradièní dalmatskou kuchyní, bary a obchùdky nabízející nesèetné množství tradièních suvenýrù a výletù do okolí.
   
 • Apartmány
  Modernì vybavené apartmány jsou
  umístìny ve vile situované pod majestátním pohoøím Biokovo blízko pláže a moøe, restaurací, tržištì, kafé barù, dìtského høištì atd… Každý apartmán má svùj samostatný vchod, vybavenou kuchyò vè.chladnièky, koupelnu,WC,povleèení, ruèníky ,SAT-TV, wifi internet, klimatizaci, balkon smìrem na moøe. Parkování v cenì u vily.

Cena v EUR / Apt

01.06. - 30.06.
01.09. - 30.09.

01.07. - 31.08.

Apt 1 pro 2+1 os

69 EUR

92 EUR

Apt 2 pro 2+1 os

69 EUR

92 EUR

Apt 3 pro 2+1 os

69 EUR

92 EUR

Apt 4 pro 2 os

58 EUR

69 EUR

Apt 5 pro 4+1 os

127 EUR

160 EUR

Apt 6 pro 2+1 os

69 EUR

92 EUR

 • ceny mimo letní sezónu po domluvì
 • Apt 3 nemá balkon, okna výhled na Biokovo
 • Apt 4 má terasu smìrem na Biokovo
 • Informace
  Vámi zvolený apartmán Vám bude rezervován po zaplacení zálohy a to od 30 – 60% z celkové ceny pobytu za apartmán. Zbytek ceny se doplatí pøi pøíjezdu a to hotovì. Záloha se platí na úèet majitele apartmánu – vily.
  Ceny jsou za apartmán na den (noc).
  V cenì je zahrnuta pobytová taxa, parkování, energie, úklid, povleèení, ruèníky, klimatizace, TV,internet. Cena za pobyt, který není delší než tøi dny se mùže zvìtšit až o 30% ceny, to po vzájemné domluvì. V pøípadì nevyužití ubytování, slouží zaplacená záloha na rezervaci apartmánu jako nevratná.
  Klient po závazné rezervaci, obdrží èíslo úètu a telefonní kontakt na majitele apartmánu, aby mìl jistotu,že bude oèekáván.
   
 • Jak se k nám dostanete
  Od magistrály sjedete smìrem k pláži (vila se nachází blízko hotelu Meteor). Není problém zavolat domácího a ten vás navede nebo na vás mùže èekat kdekoli u cesty. V pøípadì,že jedete autobusem, je to také možné, ale prosím zavolejte dopøedu, aby vás majitel - domácí mohl vyzvednout na autobusové zastávce-nádraží.
 • Fotogalerie - Apt 1 pro 2+1 os, 1.p, balkón smìrem na moøe

Apt 1 pro 2+1 os, 1.p, balkón smìrem na moøe

Apt 1 pro 2+1 os, 1.p, balkón smìrem na moøe

Apt 1 pro 2+1 os, 1.p, balkón smìrem na moøe

Apt 1 pro 2+1 os, 1.p, balkón smìrem na moøe

Apt 1 pro 2+1 os, 1.p, balkón smìrem na moøe

 • Fotogalerie - Apt 2 pro 2+1 os, 1.p, balkón smìrem na moøe

Apt 2 pro 2+1 os, 1.p, balkón smìrem na moøe

Apt 2 pro 2+1 os, 1.p, balkón smìrem na moøe

Apt 2 pro 2+1 os, 1.p, balkón smìrem na moøe

Apt 2 pro 2+1 os, 1.p, balkón smìrem na moøe

 • Fotogalerie - Apt 3 pro 2+1 os, 1.p, nemá balkón

Apt 3 pro 2+1 os, 1.p, nemá balkón

Apt 3 pro 2+1 os, 1.p, nemá balkón

Apt 3 pro 2+1 os, 1.p, nemá balkón

Apt 3 pro 2+1 os, 1.p, nemá balkón

Apt 3 pro 2+1 os, 1.p, nemá balkón

 • Fotogalerie - Apt 4 pro 2 os, pøízemí, terasa smìr Biokovo

Apt 4 pro 2 os, pøízemí, terasa smìr na Biokovo

Apt 4 pro 2 os, pøízemí, terasa smìr na Biokovo

Apt 4 pro 2 os, pøízemí, terasa smìr na Biokovo

Apt 4 pro 2 os, pøízemí, terasa smìr na Biokovo

Apt 4 pro 2 os, pøízemí, terasa smìr na Biokovo

 • Fotogalerie - Apt 5 pro 4+1 os, pøízemí, (2 ložnice, 2 kuchynì, 2 WC)

Apartmán 5, 4+1 os.

Apartmán 5, 4+1 os.

Apartmán 5, 4+1 os.

Apartmán 5, 4+1 os.

Apartmán 5, 4+1 os.

Apartmán 5, 4+1 os.

Apartmán 5, 4+1 os.

Apartmán 5, 4+1 os.

 • Fotogalerie - Apt 6 pro 2+1 os, pøízemí

Apartmán 6, 2+1 os., pøízemí

Apartmán 6, 2+1 os., pøízemí

Apartmán 6, 2+1 os., pøízemí

Apartmán 6, 2+1 os., pøízemí

Apartmán 6, 2+1 os., pøízemí

[Úvod] [O nás] [Kontakty] [Ochr. os. údajù] [Chorvatsko] [Biograd na Moru] [Riviera Omiš] [Makarská riviera] [Makarska mìsto] [Veliko Brdo] [Igrane] [Živogošæe] [Drvenik] [Gradac] [Pelješac] [Braè] [UBYTOVÁNÍ] [Apt Matea] [Apt Begovic] [Apt Katiæ] [Apt Mate] [Apt Veronika] [Villa Tina a Ante] [Apt Paæar] [Apt Ante] [Apt Šariæ] [Apt Rašiè] [Hotel Bonaca] [Kemp Milo moje] [Vila Nika Bonaca] [Vila Aria Bonaca] [Apt Puhariæ] [Apt Tomaš] [Apt Alma] [Apt Dragana] [Apt Marica] [Apt Mira] [Apt Tošiæ] [Apt Deak] [Apt Franiæ] [Apt Iva - BAZÉN] [Apt Vidoš] [Apt Vladiæ] [Apt Gita] [Apt Katarina] [Apt Židiæ] [Apt Diana] [Apt Dina] [Apt Ivan] [Apt Ljiljana] [Apt Olga] [RECENZE] [Dotazy] [AKCE a novinky] [Domky k pronájmu]

2014 (c) Makarska - nejen v létì
Všechna práva vyhrazena

 

www.vasepcambulance.cz