Apartmány Paæar

uvodni_foto_3_Pacar02
 • Úvod
  Apartmán Paæar je od moøe vzdálen cca 550 - 650 m, což je asi 10min. pøíjemné pìší chùze a od centra mìsteèka Makarska je vila vzdálena asi 800m. Do mìsteèka se mùžete dostat pìšky po nádherné pobøežní promenádì, lemované košatými borovicemi, šumícím prùzraèným moøem a nezapomenutelnými výhledy na bílé pohoøí Biokovo. Rozhodnì nemùžete pøehlédnout množství restaurací s tradièní dalmatskou kuchyní, bary a obchùdky nabízející nesèetné množství tradièních suvenýrù a výletù do okolí.
   
 • Apartmány
  Apartmán je umístìn v moderní vile situované pod majestátním pohoøím Biokovo. Apartmán má svùj samostatný vchod se 3 pokoji pro 2osoby. Apartmán je vybaven spoleènou moderní  kuchyní vè.chladnièky,myèky na nádobí,atd., je zde moderní obývací pokoj s TV, spoleèná terasa s výhledem na moøe, klimatizace, 3 koupelny, 3 WC, povleèení, ruèníky, wifi.
  V zahradì se nachází venkovní gril a parkování je ihned u vily, pro 2 auta.

Cena v EUR / Apt

01.06. - 14.07.

15.07. - 31.08.

01.09. - 30.09.

Apartmán 1 pro 6 osob
(3 pokoje po 2 osobách)

96 EUR

139 EUR

96 EUR

 • Bonus: v pøípadì ubytování 7 dnù a více, obdržíte 1 veèeøi na grilu zdarma od majitele apartmánu
 • ceny mimo letní sezónu po domluvì
 • garហna horská kola
 • Informace
  Vámi zvolený apartmán Vám bude rezervován po zaplacení zálohy a to od 30 – 60% z celkové ceny pobytu za apartmán. Zbytek ceny se doplatí pøi pøíjezdu a to hotovì. Záloha se platí na úèet majitele apartmánu – vily.
  Ceny jsou za apartmán na den (noc).
  V cenì je zahrnuta pobytová taxa, parkování, energie, úklid, povleèení, ruèníky, gril, klimatizace, TV. Cena za pobyt, který není delší než tøi dny se mùže zvìtšit až o 30% ceny, to po vzájemné domluvì. V pøípadì nevyužití ubytování, slouží zaplacená záloha na rezervaci apartmánu jako nevratná. Možnost využití wifi pøipojen.
   
 • Jak se k nám dostanete
  Parkování pro hosty je u vily v tìsné blízkosti  a nedaleko magistrály. Není problém zavolat domácího a ten vás navede nebo na vás mùže èekat kdekoli u cesty. V pøípadì,že jedete autobusem, je to také možné, ale prosím zavolejte dopøedu, aby vás majitel - domácí mohl vyzvednout na autobusové zastávce-autobusovém nádraží.
 • Fotogalerie - Apartmán 1 pro 6 osob, 120 m2

Apartmán 1 pro 6 osob

Apartmán 1 pro 6 osob

Apartmán 1 pro 6 osob

Apartmán 1 pro 6 osob

Apartmán 1 pro 6 osob

Apartmán 1 pro 6 osob

Apartmán 1 pro 6 osob

Apartmán 1 pro 6 osob

Apartmán 1 pro 6 osob

Apartmán 1 pro 6 osob

[Úvod] [O nás] [Kontakty] [Ochr. os. údajù] [Chorvatsko] [Biograd na Moru] [Riviera Omiš] [Makarská riviera] [Makarska mìsto] [Veliko Brdo] [Igrane] [Živogošæe] [Drvenik] [Gradac] [Pelješac] [Braè] [UBYTOVÁNÍ] [Apt Matea] [Apt Begovic] [Apt Katiæ] [Apt Mate] [Apt Veronika] [Villa Tina a Ante] [Apt Paæar] [Apt Ante] [Apt Šariæ] [Apt Rašiè] [Hotel Bonaca] [Kemp Milo moje] [Vila Nika Bonaca] [Vila Aria Bonaca] [Apt Puhariæ] [Apt Tomaš] [Apt Alma] [Apt Dragana] [Apt Marica] [Apt Mira] [Apt Tošiæ] [Apt Deak] [Apt Franiæ] [Apt Iva - BAZÉN] [Apt Vidoš] [Apt Vladiæ] [Apt Gita] [Apt Katarina] [Apt Židiæ] [Apt Diana] [Apt Dina] [Apt Ivan] [Apt Ljiljana] [Apt Olga] [RECENZE] [Dotazy] [AKCE a novinky] [Domky k pronájmu]

2014 (c) Makarska - nejen v létì
Všechna práva vyhrazena

 

www.vasepcambulance.cz