Apartmány Dragana

 • Úvod
  Apartmány Dragana jsou od moøe vzdáleny cca 850m, což je asi 15-20min. pøíjemné pìší chùze a od centra mìsteèka Makarska je vila vzdálena asi 1000m. Od centra mìsta se mùžete projít pìšky po nádherné pobøežní promenádì, lemované košatými borovicemi, šumícím prùzraèným moøem a nezapomenutelnými výhledy na bílé pohoøí Biokovo. Rozhodnì nemùžete pøehlédnout množství restaurací s tradièní dalmatskou kuchyní, bary a obchùdky nabízející nesèetné množství tradièních suvenýrù a výletù do okolí.
   
 • Apartmány
  Apartmány jsou umístìny ve vile situované pod majestátním pohoøím Biokovo s krásným výhledem na moøe nebo Biokovo. Každý apartmán má svùj samostatný vchod, vybavenou kuchyò vè.chladnièky, TV, klimatizaci,balkon nebo terasu,koupelnu,WC,povleèení, ruèníky,internet,parkování, venkovní posezení s grilem.
 • DOPORUÈENÍ: apartmán je svojí polohou (pøímo pod pohoøím Biokovo), vhodný pro rodinnou dovolenou, seniory, turisty a cyklisty. Najdete zde znaèené turistické trasy. V blízkosti restaurace, pekárna a obchod (cca. 150 - 400 m).

Cena v EUR / Apt

01.04. - 30.06.
01.09. - 31.10.

01.07. - 14.07.

15.07. - 20.08.

21.08. - 31.08.

Apt 1 studio pro 2 os

20 EUR

25 EUR

40 EUR

35 EUR

Apt 2 studio pro 2+2 os

25 EUR

35 EUR

60 EUR

40 EUR

Apt 3 studio pro 2+1 os
(nemá balkón)

25 EUR

30 EUR

55 EUR

40 EUR

Apt 4 pokoj pro 2 os

20 EUR

25 EUR

30 EUR

25 EUR

 • ceny mimo letní sezónu po domluvì
 • ceny se mohou v hlavní letní sezonì pohybovat plus mínus 5-10%
 • Apt 4 pokoj nemá klimatizaci, pouze ventilátor, lednice, varná konev
 • klimatizace 5 Eur/den
 • Bonus: v pøípadì ubytování 7 dnù a více 1 veèeøe zdarma
 • Informace
  Vámi zvolený apartmán Vám bude rezervován po zaplacení zálohy a to od 30 – 60% z celkové ceny pobytu za apartmán. Zbytek ceny se doplatí pøi pøíjezdu a to hotovì. Záloha se platí na úèet majitele apartmánu – vily.
  Ceny jsou za apartmán na den (noc).
  V cenì je zahrnuta pobytová taxa, parkování, energie, úklid, povleèení, ruèníky, klimatizace, TV,internet. Cena za pobyt, který není delší než tøi dny se mùže zvìtšit až o 30% ceny, to po vzájemné domluvì. V pøípadì nevyužití ubytování, slouží zaplacená záloha na rezervaci apartmánu jako nevratná.
  Klient po závazné rezervaci, obdrží èíslo úètu a telefonní kontakt na majitele apartmánu, aby mìl jistotu,že bude oèekáván.
   
 • Jak se k nám dostanete
  Parkování pro hosty je u vily v tìsné blízkosti  a nedaleko magistrály. Není problém zavolat domácího a ten vás navede nebo na vás mùže èekat kdekoli u cesty. V pøípadì,že jedete autobusem, je to také možné, ale prosím zavolejte dopøedu, aby vás majitel - domácí mohl vyzvednout na autobusové zastávce-nádraží.
 • Fotogalerie - Apartmán 1 studio pro 2 osoby, 2. patro

Apartmán 1 studio pro 2 osoby, 2. patro

Apartmán 1 studio pro 2 osoby, 2. patro

Apartmán 1 studio pro 2 osoby, 2. patro

Apartmán 1 studio pro 2 osoby, 2. patro

Apartmán 1 studio pro 2 osoby, 2. patro

 • Fotogalerie - Apartmán 2 studio pro 2+2 osoby, 2. patro

Apartmán 2 studio pro 2+2 osoby, 2. patro

Apartmán 2 studio pro 2+2 osoby, 2. patro

Apartmán 2 studio pro 2+2 osoby, 2. patro

 • Fotogalerie - Apartmán 3 studio pro 2+1 osoby, 2. patro

Apartmán 3 studio pro 2+1 osoby, 2. patro

Apartmán 3 studio pro 2+1 osoby, 2. patro

Apartmán 3 studio pro 2+1 osoby, 2. patro

Apartmán 3 studio pro 2+1 osoby, 2. patro

 • Fotogalerie - Apartmán 4 pokoj pro 2 osoby, 2. patro

Apartmán 4 pokoj pro 2 osoby, 2. patro

Apartmán 4 pokoj pro 2 osoby, 2. patro

Apartmán 4 pokoj pro 2 osoby, 2. patro

Apartmán 4 pokoj pro 2 osoby, 2. patro

[Úvod] [O nás] [Kontakty] [Ochr. os. údajù] [Chorvatsko] [Biograd na Moru] [Riviera Omiš] [Makarská riviera] [Makarska mìsto] [Veliko Brdo] [Igrane] [Živogošæe] [Drvenik] [Gradac] [Pelješac] [Braè] [UBYTOVÁNÍ] [Apt Matea] [Apt Begovic] [Apt Katiæ] [Apt Mate] [Apt Veronika] [Villa Tina a Ante] [Apt Paæar] [Apt Ante] [Apt Šariæ] [Apt Rašiè] [Hotel Bonaca] [Kemp Milo moje] [Vila Nika Bonaca] [Vila Aria Bonaca] [Apt Puhariæ] [Apt Tomaš] [Apt Alma] [Apt Dragana] [Apt Marica] [Apt Mira] [Apt Tošiæ] [Apt Deak] [Apt Franiæ] [Apt Iva - BAZÉN] [Apt Vidoš] [Apt Vladiæ] [Apt Gita] [Apt Katarina] [Apt Židiæ] [Apt Diana] [Apt Dina] [Apt Ivan] [Apt Ljiljana] [Apt Olga] [RECENZE] [Dotazy] [AKCE a novinky] [Domky k pronájmu]

2014 (c) Makarska - nejen v létì
Všechna práva vyhrazena

 

www.vasepcambulance.cz