Otázky a odpovìdi

Rádi bychom Vám pøinášeli nejlepší servis prostøednictvím naší nabídky zprostøedkování ubytování v apartmánech v malebném místì Makarska Chorvatsko na nejkrásnìjším pobøeží zvaném Makarská riviéra. Za tímto úèelem níže uvádíme Vaše nejèastìjší otázky a k nim pøipojujeme naše odpovìdi.

Kdyby jste v nich nenašli svoji odpovìï, neváhejte a zeptejte se nás prostøednictvím emailu (viz. menu Kontakty). Dìkujeme.

Téma: Vyzvedne mì zástupce apartmánu na autobusovém nádraží?
Odpovìï: Ano, nemusíte mít žádné obavy. Veškeré isntrukce najdete v každé nabídce k danému apartmánu.

 

[Úvod] [O nás] [Kontakty] [Ochr. os. údajù] [Chorvatsko] [Biograd na Moru] [Riviera Omiš] [Makarská riviera] [Makarska mìsto] [Veliko Brdo] [Igrane] [Živogošæe] [Drvenik] [Gradac] [Pelješac] [Braè] [UBYTOVÁNÍ] [RECENZE] [Dotazy] [AKCE a novinky] [Domky k pronájmu]

2014 (c) Makarska - nejen v létì
Všechna práva vyhrazena

 

www.vasepcambulance.cz