Apartmány Šariæ

uvodni_foto_Saric_202 uvodni_foto_Saric_302
 • Úvod
  Apartmány Šariš jsou od moøe vzdáleny cca 200m, což je asi 5min. pøíjemné pìší chùze a od centra mìsteèka Makarska je vila vzdálena asi 700m. Do mìsteèka se dostanete pìšky po nádherné pobøežní promenádì, lemované košatými borovicemi, šumícím prùzraèným moøem a nezapomenutelnými výhledy na bílé pohoøí Biokovo. Rozhodnì nemùžete pøehlédnout množství restaurací s tradièní dalmatskou kuchyní, bary a obchùdky nabízející nesèetné množství tradièních suvenýrù a výletù do okolí.
   
 • Apartmány
  Apartmány jsou umístìny v pøekrásné moderní vile situované pod majestátním pohoøím Biokovo s kouzelnými výhledy na pohoøí a moøe. Každý modernì upravený apartmán má svùj samostatný vchod, modernì vybavenou kuchyò vè.chladnièky,satTV, klimatizaci,balkon nebo terasu,koupelnu,WC, trezor, povleèení, ruèníky,wi-fi.
  Vila má také venkovní gril a parkování ihned u vily. Možnost si vzít sebou svého domácího mazlíèka pejska nebo koèièku.

Cena v EUR / Apt

01.01. - 26.05.
30.09. - 31.12.

27.05. - 16.06.
16.09. - 29.09.

17.06. - 07.07.
26.08. - 15.09.

08.07. - 25.08.

Apt 1 pro 2+2 osob
28 m2

40 EUR

46 EUR

58 EUR

83 EUR

Apt 2 pro 2+2 osob
38 m2

46 EUR

52 EUR

63 EUR

94 EUR

Apt 3 pro 2+1 osob
30 m2

35 EUR

40 EUR

52 EUR

77 EUR

Apt 4 pro 2+1 osob
28 m2 (moøe)

40 EUR

46 EUR

58 EUR

77 EUR

Apt 5 pro 2+1 osob
22 m2

29 EUR

35 EUR

46 EUR

60 EUR

Apt 6 pro 2+1 osob
22 m2

29 EUR

35 EUR

52 EUR

65 EUR

Apt 7 pro 3 osoby
18 m2

29 EUR

35 EUR

52 EUR

65 EUR

 • Bonus: v pøípadì ubytování 7 dnù a více, obdržíte 1 veèeøi na grilu zdarma od majitele apartmánu v mìsících èerven a záøí
 • Informace
  Vámi zvolený apartmán Vám bude rezervován po zaplacení zálohy a to od 30 – 60% z celkové ceny pobytu za apartmán. Zbytek ceny se doplatí pøi pøíjezdu a to hotovì. Záloha se platí na úèet majitele apartmánu – vily.
  Ceny jsou za apartmán na den (noc).
  V cenì je zahrnuta pobytová taxa, parkování, energie, úklid, povleèení, ruèníky, gril, klimatizace, sat TV,wi-fi,trezor. Cena za pobyt, který není delší než tøi dny se mùže zvìtšit až o 30% ceny, to po vzájemné domluvì. V pøípadì nevyužití ubytování, slouží zaplacená záloha na rezervaci apartmánu jako nevratná.
   
 • Jak se k nám dostanete
  Parkování pro hosty je u vily v tìsné blízkosti  a nedaleko magistrály. Není problém zavolat domácího a ten vás navede nebo na vás mùže èekat kdekoli u cesty. V pøípadì,že jedete autobusem, je to také možné, ale prosím zavolejte dopøedu, aby vás majitel - domácí mohl vyzvednout na autobusové zastávce-autobusovém nádraží.
 • Fotogalerie - Apartmán 1 pro 2+2 osoby, 28m2

Apartmán 1 pro 2+2 osoby, 28m2

Apartmán 1 pro 2+2 osoby, 28m2

Apartmán 1 pro 2+2 osoby, 28m2

Apartmán 1 pro 2+2 osoby, 28m2

Apartmán 1 pro 2+2 osoby, 28m2

 • Fotogalerie - Apartmán 2 pro 2+2 osoby, 38m2

Apartmán 2 pro 2+2 osoby, 38m2

Apartmán 2 pro 2+2 osoby, 38m2

Apartmán 2 pro 2+2 osoby, 38m2

Apartmán 2 pro 2+2 osoby, 38m2

 • Fotogalerie - Apartmán 3 pro 2+1 osoby, 30m2

Apartmán 3 pro 2+1 osoby, 30m2

Apartmán 3 pro 2+1 osoby, 30m2

Apartmán 3 pro 2+1 osoby, 30m2

Apartmán 3 pro 2+1 osoby, 30m2

Apartmán 3 pro 2+1 osoby, 30m2

 • Fotogalerie - Apartmán 4 pro 2+1 osoby, 28m2

Apartmán 4 pro 2+1 osoby, 28m2

Apartmán 4 pro 2+1 osoby, 28m2

Apartmán 4 pro 2+1 osoby, 28m2

Apartmán 4 pro 2+1 osoby, 28m2

Apartmán 4 pro 2+1 osoby, 28m2

 • Fotogalerie - Apartmán 5 pro 2 osoby, 22m2

Apartmán 5 pro 2+1 osoby, 22m2

Apartmán 5 pro 2+1 osoby, 22m2

Apartmán 5 pro 2+1 osoby, 22m2

Apartmán 5 pro 2+1 osoby, 22m2

 • Fotogalerie - Apartmán 6 pro 2+1 osoby, 22m2

Apartmán 6 pro 2+1 osoby, 22m2

Apartmán 6 pro 2+1 osoby, 22m2

Apartmán 6 pro 2+1 osoby, 22m2

 • Fotogalerie - Apartmán 7 pro 3 osoby, 18m2

Apartmán 7 pro 3 osoby, 18m2

Apartmán 7 pro 3 osoby, 18m2

Apartmán 7 pro 3 osoby, 18m2

Apartmán 7 pro 3 osoby, 18m2

Apartmán 7 pro 3 osoby, 18m2

[Úvod] [O nás] [Kontakty] [Ochr. os. údajù] [Chorvatsko] [Biograd na Moru] [Riviera Omiš] [Makarská riviera] [Makarska mìsto] [Veliko Brdo] [Igrane] [Živogošæe] [Drvenik] [Gradac] [Pelješac] [Braè] [UBYTOVÁNÍ] [Apt Matea] [Apt Begovic] [Apt Katiæ] [Apt Mate] [Apt Veronika] [Villa Tina a Ante] [Apt Paæar] [Apt Ante] [Apt Šariæ] [Apt Rašiè] [Hotel Bonaca] [Kemp Milo moje] [Vila Nika Bonaca] [Vila Aria Bonaca] [Apt Puhariæ] [Apt Tomaš] [Apt Alma] [Apt Dragana] [Apt Marica] [Apt Mira] [Apt Tošiæ] [Apt Deak] [Apt Franiæ] [Apt Iva - BAZÉN] [Apt Vidoš] [Apt Vladiæ] [Apt Gita] [Apt Katarina] [Apt Židiæ] [Apt Diana] [Apt Dina] [Apt Ivan] [Apt Ljiljana] [Apt Olga] [RECENZE] [Dotazy] [AKCE a novinky] [Domky k pronájmu]

2014 (c) Makarska - nejen v létì
Všechna práva vyhrazena

 

www.vasepcambulance.cz