Apartmány Begoviæ

 • Úvod
  Apartmány a byt Begoviæ jsou od moøe vzdálena cca 200 - 400m, což je asi 5-10min. pøíjemné pìší chùze a od centra mìsteèka Makarska je vila vzdálena asi 1200m. Do mìsteèka se dostanete pìšky po nádherné pobøežní promenádì lemované košatými borovicemi, šumícím prùzraèným moøem a nezapomenutelnými výhledy na bílé pohoøí Biokovo. Rozhodnì nemùžete pøehlédnout množství restaurací s tradièní dalmatskou kuchyní, bary a obchùdky nabízející nesèetné množství tradièních suvenýrù a výletù do okolí.
   
 • Apartmány
  Apartmány jsou umístìny ve vile situované pod majestátním pohoøím Biokovo s výhledem na moøe. Každý apartmán má svùj samostatný vchod, vybavenou kuchyò vè.chladnièky, TV, klimatizaci, balkon nebo terasu, koupelnu, WC, povleèení, ruèníky, internet, parkování, gril.
   
 • Byt
  Byt se nachází blíže centra mìsta Makarska, 200m od moøe, s výhledem na moøe, má vybavenou kuchyò, samostatné pokoje s balkony,koupelnu+WC, klimatizaci, internet,parkování, TV,povleèení, ruèníky.

Cena v EUR / Apt / Byt

01.05. - 10.07.

11.7. - 31.08.

01.09. - 15.10.

Apartmán 1 pro 4 osoby

60 EUR

80 EUR

60 EUR

Apartmán 2 pro 4 osoby

60 EUR

80 EUR

60 EUR

Byt pro 6 osob

90 EUR

120 EUR 

90 EUR

 • Bonus: v pøípadì ubytování 7 dnù a vice, obdržíte malou pozornost – suvenýr.
 • ceny mimo sezonu po domluvì
 • Informace
  Vámi zvolený apartmán,byt Vám bude rezervován po zaplacení zálohy a to od 30 – 60% z celkové ceny pobytu za apartmán. Zbytek ceny se doplatí pøi pøíjezdu a to hotovì. Záloha se platí na úèet majitele apartmánu – vily.
  Ceny jsou za apartmán na den (noc).
  V cenì je zahrnuta pobytová taxa, parkování, energie, úklid, povleèení, ruèníky, klimatizace, TV,internet. Cena za pobyt, který není delší než tøi dny se mùže zvìtšit až o 30% ceny, to po vzájemné domluvì. V pøípadì nevyužití ubytování, slouží zaplacená záloha na rezervaci apartmánu,bytu jako nevratná.
  Klient po závazné rezervaci, obdrží èíslo úètu a telefonní kontakt na majitele apartmánu, aby mìl jistotu,že bude oèekáván.
   
 • Jak se k nám dostanete
  Parkování pro hosty je u vily v tìsné blízkosti  a nedaleko magistrály. Není problém zavolat domácího a ten vás navede nebo na vás mùže èekat kdekoli u cesty. V pøípadì,že jedete autobusem, je to také možné, ale prosím zavolejte dopøedu, aby vás majitel - domácí mohl vyzvednout na autobusové zastávce-autobusovém nádraží.
 • Fotogalerie - Apartmán 1

Apartmán 1

Apartmán 1

Apartmán 1

Apartmán 1

 • Fotogalerie - Apartmán 2

Apartmán 2

Apartmán 2

Apartmán 2

Apartmán 2

 • Fotogalerie - Byt

Byt

Byt

Byt

Byt

[Úvod] [O nás] [Kontakty] [Ochr. os. údajù] [Chorvatsko] [Biograd na Moru] [Riviera Omiš] [Makarská riviera] [Makarska mìsto] [Veliko Brdo] [Igrane] [Živogošæe] [Drvenik] [Gradac] [Pelješac] [Braè] [UBYTOVÁNÍ] [Apt Matea] [Apt Begovic] [Apt Katiæ] [Apt Mate] [Apt Veronika] [Villa Tina a Ante] [Apt Paæar] [Apt Ante] [Apt Šariæ] [Apt Rašiè] [Hotel Bonaca] [Kemp Milo moje] [Vila Nika Bonaca] [Vila Aria Bonaca] [Apt Puhariæ] [Apt Tomaš] [Apt Alma] [Apt Dragana] [Apt Marica] [Apt Mira] [Apt Tošiæ] [Apt Deak] [Apt Franiæ] [Apt Iva - BAZÉN] [Apt Vidoš] [Apt Vladiæ] [Apt Gita] [Apt Katarina] [Apt Židiæ] [Apt Diana] [Apt Dina] [Apt Ivan] [Apt Ljiljana] [Apt Olga] [RECENZE] [Dotazy] [AKCE a novinky] [Domky k pronájmu]

2014 (c) Makarska - nejen v létì
Všechna práva vyhrazena

 

www.vasepcambulance.cz