O nás

Rodák z mìsteèka Makarska Chorvatsko Slobodan Filipoviæ a jeho partnerka Jitka Havlíèková z Èech, kteøí znají toto, životem pulzující, pøekrásné a kouzelné místo, se vám po celý rok pokusí najít a zprostøedkovat pøíjemné ubytování v útulných apartmánech situovaných pod majestátním pohoøím Biokovo s výhledy na moøe a tím vás pøiblížit k nezapomenutelným zážitkùm prožitých v Makarské.

To vše nejen v horkém sluneèném létì, ale i v teplých barvách sluncem zalitého podzimu, v zimì, kdy se slunce rozhodnì nevzdává své vlády a sluneèné dny obèas vystøídá d隝 a silný vítr, na Silvestra s bujarou oslavou pøicházejícího nového roku, ale i na jaøe, kdy se celá pøíroda znovu probouzí do nové èisté krásy, vše voní, slunce nabírá na své síle, ohøívá moøe, které opìtnì zaèíná lákat ke koupání.

“Dan bez vina, dan bez sunca”
                                                       Francesa

[Úvod] [O nás] [Kontakty] [Ochr. os. údajù] [Chorvatsko] [Biograd na Moru] [Riviera Omiš] [Makarská riviera] [Makarska mìsto] [Veliko Brdo] [Igrane] [Živogošæe] [Drvenik] [Gradac] [Pelješac] [Braè] [UBYTOVÁNÍ] [RECENZE] [Dotazy] [AKCE a novinky] [Domky k pronájmu]

2014 (c) Makarska - nejen v létì
Všechna práva vyhrazena

 

www.vasepcambulance.cz