Apartmány Židiæ

 • Úvod
  Luxusní apartmány Židiæ jsou od moøe vzdáleny cca 30m  pøíjemné pìší chùze a od centra mìsteèka Makarska je vila vzdálena cca 100m. Do mìsteèka se mùžete dostat pìšky po nádherné pobøežní promenádì, lemované košatými borovicemi, šumícím prùzraèným moøem a nezapomenutelnými výhledy na bílé pohoøí Biokovo. Rozhodnì nemùžete pøehlédnout množství restaurací s tradièní dalmatskou kuchyní, bary a obchùdky nabízející nesèetné množství tradièních suvenýrù a výletù do okolí.
   
 • Apartmány
  Modernì vybavené apartmány jsou umístìny ve vile situované pod majestátním pohoøím Biokovo blízko pláže a moøe, restaurací, tržištì, kafé barù, dìtského høištì atd…ideální pro rodinnou dovolenou s dìtmi i staršími osobami. Obchùdek s potravinami je vzdálen cca 20m od apt. Každý apartmán má svùj samostatný vchod, vybavenou kuchyò vè.chladnièky, koupelnu,WC,povleèení, ruèníky ,SAT - TV, wifi internet, klimatizaci,balkon s výhledem jak na moøe, tak na Biokovo. Parkování – pro každý apartmán je jedna garáž.
   

Cena v EUR / Apt

01.04. - 30.04.
01.10. - 31.10.

01.05. - 31.05.

01.06. - 20.06.
14.09. - 30.09.

21.06. - 12.07.
30.08. - 13.09.

13.07. - 29.08.

Apt 1 pro 2+2 os

51 EUR

63 EUR

70 EUR

95 EUR

150 EUR

Apt 2 pro 4+2 os

70 EUR

70 EUR

95 EUR

115 EUR

175 EUR

 • Informace
  Vámi zvolený apartmán Vám bude rezervován po zaplacení zálohy a to od 30 – 60% z celkové ceny pobytu za apartmán. Zbytek ceny se doplatí pøi pøíjezdu a to hotovì. Záloha se platí na úèet majitele apartmánu – vily.
  Ceny jsou za apartmán na den (noc).
  V cenì je zahrnuta pobytová taxa, parkování, energie, úklid, povleèení, ruèníky, klimatizace, TV,internet. Cena za pobyt, který není delší než tøi dny se mùže zvìtšit až o 30% ceny, to po vzájemné domluvì. V pøípadì nevyužití ubytování, slouží zaplacená záloha na rezervaci apartmánu jako nevratná.
  Klient po závazné rezervaci, obdrží èíslo úètu a telefonní kontakt na majitele apartmánu, aby mìl jistotu,že bude oèekáván.
   
 • Jak se k nám dostanete
  Od magistrály sjedete smìrem k pláži (vila se nachází blízko hotelu Meteor). Není problém zavolat domácího a ten vás navede nebo na vás mùže èekat kdekoli u cesty. V pøípadì,že jedete autobusem, je to také možné, ale prosím zavolejte dopøedu, aby vás majitel - domácí mohl vyzvednout na autobusové zastávce-nádraží.
 • Fotogalerie - Apartmán 1 pro 2+2 osoby, 4. patro, 37m2, pohled na moøe a Biokovo, komfortní

Apartmán 1 pro 2+2 osoby, 37m2, pohled na moøe

Apartmán 1 pro 2+2 osoby, 37m2, pohled na moøe

Apartmán 1 pro 2+2 osoby, 37m2, pohled na moøe

Apartmán 1 pro 2+2 osoby, 37m2, pohled na moøe

Apartmán 1 pro 2+2 osoby, 37m2, pohled na moøe

Apartmán 1 pro 2+2 osoby, 37m2, pohled na moøe

Apartmán 1 pro 2+2 osoby, 37m2, pohled na moøe

 • Fotogalerie - Apartmán 2 pro 4+2 osoby, 4. patro, pohled na moøe a Biokovo, komfortní

Apartmán 2 pro 4+2 osoby, 4. patro, pohled na moøe a Biokovo

Apartmán 2 pro 4+2 osoby, 4. patro, pohled na moøe a Biokovo

Apartmán 2 pro 4+2 osoby, 4. patro, pohled na moøe a Biokovo

Apartmán 2 pro 4+2 osoby, 4. patro, pohled na moøe a Biokovo

Apartmán 2 pro 4+2 osoby, 4. patro, pohled na moøe a Biokovo

Apartmán 2 pro 4+2 osoby, 4. patro, pohled na moøe a Biokovo

Apartmán 2 pro 4+2 osoby, 4. patro, pohled na moøe a Biokovo

Apartmán 2 pro 4+2 osoby, 4. patro, pohled na moøe a Biokovo

Apartmán 2 pro 4+2 osoby, 4. patro, pohled na moøe a Biokovo

[Úvod] [O nás] [Kontakty] [Ochr. os. údajù] [Chorvatsko] [Biograd na Moru] [Riviera Omiš] [Makarská riviera] [Makarska mìsto] [Veliko Brdo] [Igrane] [Živogošæe] [Drvenik] [Gradac] [Pelješac] [Braè] [UBYTOVÁNÍ] [Apt Matea] [Apt Begovic] [Apt Katiæ] [Apt Mate] [Apt Veronika] [Villa Tina a Ante] [Apt Paæar] [Apt Ante] [Apt Šariæ] [Apt Rašiè] [Hotel Bonaca] [Kemp Milo moje] [Vila Nika Bonaca] [Vila Aria Bonaca] [Apt Puhariæ] [Apt Tomaš] [Apt Alma] [Apt Dragana] [Apt Marica] [Apt Mira] [Apt Tošiæ] [Apt Deak] [Apt Franiæ] [Apt Iva - BAZÉN] [Apt Vidoš] [Apt Vladiæ] [Apt Gita] [Apt Katarina] [Apt Židiæ] [Apt Diana] [Apt Dina] [Apt Ivan] [Apt Ljiljana] [Apt Olga] [RECENZE] [Dotazy] [AKCE a novinky] [Domky k pronájmu]

2014 (c) Makarska - nejen v létì
Všechna práva vyhrazena

 

www.vasepcambulance.cz