Apartmány Mira

 • Úvod
  Apartmány Mira jsou od moøe vzdáleny cca 350m, což je asi 5-10min. pøíjemné pìší chùze a od centra mìsteèka Makarska je vila vzdálena asi 1000m. Do mìsteèka se mùžete dostat pìšky po nádherné pobøežní promenádì, lemované košatými borovicemi, šumícím prùzraèným moøem a nezapomenutelnými výhledy na bílé pohoøí Biokovo. Rozhodnì nemùžete pøehlédnout množství restaurací s tradièní dalmatskou kuchyní, bary a obchùdky nabízející nesèetné množství tradièních suvenýrù a výletù do okolí.
   
 • Apartmány
  Apartmány jsou umístìny ve vile situované pod majestátním pohoøím Biokovo s výhledem na moøe i na Biokovo. Každý apartmán má svùj samostatný vchod, vybavenou kuchyò vè.chladnièky, SAT TV, klimatizaci, balkon nebo terasu, koupelnu, WC, povleèení, ruèníky, internet, parkování, gril.

Cena v EUR / Apt

01.06. - 30.06.
25.08. - 30.09.

01.07. - 25.08.

Apt 1 pro 2+2 os

65 EUR

80 EUR

Apt 2 pro 2+1 os

50 EUR

60 EUR

Apt 3 pro 2 os (až 3 os)

60 EUR

70 EUR

Apt 4 studio pro 2 os

45 EUR

50 EUR

Apt 5 pro 2 os

50 EUR

55 EUR

Apt 6 pro 4 os
(dva pokoje po 2 os)

90 EUR

110 EUR

 • ceny mimo letní sezónu po domluvì
 • v Apt 3 mohou být i (2+1 os). Cena za 1 osobu navíc po domluvì.
 • Informace
  Vámi zvolený apartmán Vám bude rezervován po zaplacení zálohy a to od 30 – 60% z celkové ceny pobytu za apartmán. Zbytek ceny se doplatí pøi pøíjezdu a to hotovì. Záloha se platí na úèet majitele apartmánu – vily.
  Ceny jsou za apartmán na den (noc).
  V cenì je zahrnuta pobytová taxa, parkování, energie, úklid, povleèení, ruèníky, klimatizace, TV,internet. Cena za pobyt, který není delší než tøi dny se mùže zvìtšit až o 30% ceny, to po vzájemné domluvì. V pøípadì nevyužití ubytování, slouží zaplacená záloha na rezervaci apartmánu jako nevratná.
  Klient po závazné rezervaci, obdrží èíslo úètu a telefonní kontakt na majitele apartmánu, aby mìl jistotu,že bude oèekáván.
   
 • Jak se k nám dostanete
  Parkování pro hosty je u vily v tìsné blízkosti  a nedaleko magistrály. Není problém zavolat domácího a ten vás navede nebo na vás mùže èekat kdekoli u cesty. V pøípadì,že jedete autobusem, je to také možné, ale prosím zavolejte dopøedu, aby vás majitel - domácí mohl vyzvednout na autobusové zastávce-nádraží.
 • Fotogalerie - Apartmán 1 pro 2+2 osoby, 1. patro

Apartmán 1 pro 2+2 osoby, 1. patro

Apartmán 1 pro 2+2 osoby, 1. patro

Apartmán 1 pro 2+2 osoby, 1. patro

Apartmán 1 pro 2+2 osoby, 1. patro

Apartmán 1 pro 2+2 osoby, 1. patro

Apartmán 1 pro 2+2 osoby, 1. patro

Apartmán 1 pro 2+2 osoby, 1. patro

 • Fotogalerie - Apartmán 2 pro 2+1 osoby, 1. patro

Apartmán 2 pro 2+1 osoby, 1. patro

Apartmán 2 pro 2+1 osoby, 1. patro

Apartmán 2 pro 2+1 osoby, 1. patro

Apartmán 2 pro 2+1 osoby, 1. patro

Apartmán 2 pro 2+1 osoby, 1. patro

Apartmán 2 pro 2+1 osoby, 1. patro

Apartmán 2 pro 2+1 osoby, 1. patro

Apartmán 2 pro 2+1 osoby, 1. patro

Apartmán 2 pro 2+1 osoby, 1. patro

 • Fotogalerie - Apartmán 3 pro 2 osoby (až 3 osoby), 1. patro

Apartmán 3 pro 2 osoby (až 3 osoby), 1. patro

Apartmán 3 pro 2 osoby (až 3 osoby), 1. patro

Apartmán 3 pro 2 osoby (až 3 osoby), 1. patro

Apartmán 3 pro 2 osoby (až 3 osoby), 1. patro

Apartmán 3 pro 2 osoby (až 3 osoby), 1. patro

Apartmán 3 pro 2 osoby (až 3 osoby), 1. patro

Apartmán 3 pro 2 osoby (až 3 osoby), 1. patro

Apartmán 3 pro 2 osoby (až 3 osoby), 1. patro

Apartmán 3 pro 2 osoby (až 3 osoby), 1. patro

Apartmán 3 pro 2 osoby (až 3 osoby), 1. patro

Apartmán 3 pro 2 osoby (až 3 osoby), 1. patro

 • Fotogalerie - Apartmán 4 studio pro 2 osoby, 2. patro

Apartmán 4 studio pro 2 osoby, 2. patro

Apartmán 4 studio pro 2 osoby, 2. patro

Apartmán 4 studio pro 2 osoby, 2. patro

Apartmán 4 studio pro 2 osoby, 2. patro

 • Fotogalerie - Apartmán 5 pro 2 osoby, 2. patro

Apartmán 5 pro 2 osoby, 2. patro

Apartmán 5 pro 2 osoby, 2. patro

Apartmán 5 pro 2 osoby, 2. patro

Apartmán 5 pro 2 osoby, 2. patro

Apartmán 5 pro 2 osoby, 2. patro

Apartmán 5 pro 2 osoby, 2. patro

 • Fotogalerie - Apartmán 6 pro 4 osoby, 2. patro, 2 ložnice, 2 koupelny

Apartmán 6 pro 4 osoby, 2. patro

Apartmán 6 pro 4 osoby, 2. patro

Apartmán 6 pro 4 osoby, 2. patro

Apartmán 6 pro 4 osoby, 2. patro

Apartmán 6 pro 4 osoby, 2. patro

Apartmán 6 pro 4 osoby, 2. patro

Apartmán 6 pro 4 osoby, 2. patro

Apartmán 6 pro 4 osoby, 2. patro

[Úvod] [O nás] [Kontakty] [Ochr. os. údajù] [Chorvatsko] [Biograd na Moru] [Riviera Omiš] [Makarská riviera] [Makarska mìsto] [Veliko Brdo] [Igrane] [Živogošæe] [Drvenik] [Gradac] [Pelješac] [Braè] [UBYTOVÁNÍ] [Apt Matea] [Apt Begovic] [Apt Katiæ] [Apt Mate] [Apt Veronika] [Villa Tina a Ante] [Apt Paæar] [Apt Ante] [Apt Šariæ] [Apt Rašiè] [Hotel Bonaca] [Kemp Milo moje] [Vila Nika Bonaca] [Vila Aria Bonaca] [Apt Puhariæ] [Apt Tomaš] [Apt Alma] [Apt Dragana] [Apt Marica] [Apt Mira] [Apt Tošiæ] [Apt Deak] [Apt Franiæ] [Apt Iva - BAZÉN] [Apt Vidoš] [Apt Vladiæ] [Apt Gita] [Apt Katarina] [Apt Židiæ] [Apt Diana] [Apt Dina] [Apt Ivan] [Apt Ljiljana] [Apt Olga] [RECENZE] [Dotazy] [AKCE a novinky] [Domky k pronájmu]

2014 (c) Makarska - nejen v létì
Všechna práva vyhrazena

 

www.vasepcambulance.cz