Apartmány Matea

 • Úvod
  Apartmány Matea je od moøe vzdálena cca. 450m, což je asi 5-10min. pøíjemné pìší chùze a od centra mìsteèka Makarska je vila vzdálena asi 1000m. Do mìsteèka se dostanete pìšky po nádherné pobøežní promenádì, lemované košatými borovicemi, šumícím prùzraèným moøem a nezapomenutelnými výhledy na bílé pohoøí Biokovo. Rozhodnì nemùžete pøehlédnout množství restaurací s tradièní dalmatskou kuchyní, bary a obchùdky nabízející nesèetné množství tradièních suvenýrù a výletù do okolí.
   
 • Apartmány
  Apartmány jsou umístìny v pøekrásné moderní vile situované pod majestátním pohoøím Biokovo. Každý apartmán má svùj samostatný vchod, vybavenou kuchyò vè. chladnièky, SAT TV, wifi, klimatizaci, balkon nebo terasu s výhledem na moøe, koupelnu, WC, trezor, povleèení, ruèníky.
  K dispozici je venkovní gril a parkování ihned u vily. V pøípadì delšího pobytu možnost vyprání.

Cena v EUR / Apt

01.01. - 30.06.

01.07. - 31.08.

01.09. - 31.12.

Apartmán 1 pro 2 osoby

50 EUR

60 EUR

50 EUR

Apartmán 2 pro 2 osoby

45 EUR

55 EUR

45 EUR

Apartmán 3 pro 2+1 osoby

55 EUR

65 EUR 

55 EUR

Apartmán 4 pro 2 osoby

50 EUR

60 EUR

50 EUR

Apartmán 5 pro 3 osoby

60 EUR

80 EUR

60 EUR

Apartmán 6 pro 2 osoby

45 EUR

55 EUR

45 EUR

Apartmán 7 pro 3 osoby

55 EUR

70 EUR

55 EUR

 • Informace
  Vámi zvolený apartmán Vám bude rezervován po zaplacení zálohy a to od 30 – 60% z celkové ceny pobytu za apartmán. Zbytek ceny se doplatí pøi pøíjezdu a to hotovì. Záloha se platí na úèet majitele apartmánu – vily.
  Ceny jsou za apartmán na den (noc).
  V cenì je zahrnuta pobytová taxa, parkování, energie, povleèení, ruèníky, klimatizace, sat TV, wifi. Cena za pobyt, který není delší než tøi dny se mùže zvìtšit až o 30% ceny, to po vzájemné domluvì. V pøípadì nevyužití ubytování, slouží zaplacená záloha na rezervaci apartmánu jako nevratná. Možnost využití wifi pøipojení.
  Klient po závazné rezervaci, obdrží èíslo úètu a telefonní kontakt na majitele apartmánu, aby mìl jistotu,že bude oèekáván.
   
 • Jak se k nám dostanete
  Parkování pro hosty je u vily v tìsné blízkosti  a nedaleko magistrály. Není problém zavolat domácího a ten vás navede nebo na vás mùže èekat kdekoli u cesty. V pøípadì,že jedete autobusem, je to také možné, ale prosím zavolejte dopøedu, aby vás majitel - domácí mohl vyzvednout na autobusové zastávce-autobusovém nádraží.
 • Fotogalerie - Apartmán 1, 2 osoby, 26 m2

apt_1_matea_1

apt_1_matea_2

apt_1_matea_3

apt_1_matea_4

apt_1_matea_5

apt_1_matea_6

 • Fotogalerie - Apartmán 2, 2 osoby, 24 m2

apt_2_matea_1

apt_2_matea_2

apt_2_matea_3

apt_2_matea_4

apt_2_matea_5

 • Fotogalerie - Apartmán 3, 2+1 osoby, 28 m2

apt_3_matea_1

apt_3_matea_2

apt_3_matea_3

apt_3_matea_4

apt_3_matea_5

apt_3_matea_6

 • Fotogalerie - Apartmán 4, 2 osoby, 26 m2

apt_4_matea_1

apt_4_matea_2

apt_4_matea_3

apt_4_matea_4

apt_4_matea_5

 • Fotogalerie - Apartmán 5, 3 osoby, 50 m2

apt_5_matea_1

apt_5_matea_2

apt_5_matea_3

apt_5_matea_4

apt_5_matea_5

apt_5_matea_6

 • Fotogalerie - Apartmán 6, 2 osoby, 22 m2

apt_6_matea_1

apt_6_matea_2

apt_6_matea_3

apt_6_matea_4

apt_6_matea_5

 • Fotogalerie - Apartmán 7, 3 osoby, 30 m2

apt_7_matea_1

apt_7_matea_2

apt_7_matea_3

apt_7_matea_4

apt_7_matea_5

apt_7_matea_6

[Úvod] [O nás] [Kontakty] [Ochr. os. údajù] [Chorvatsko] [Biograd na Moru] [Riviera Omiš] [Makarská riviera] [Makarska mìsto] [Veliko Brdo] [Igrane] [Živogošæe] [Drvenik] [Gradac] [Pelješac] [Braè] [UBYTOVÁNÍ] [Apt Matea] [Apt Begovic] [Apt Katiæ] [Apt Mate] [Apt Veronika] [Villa Tina a Ante] [Apt Paæar] [Apt Ante] [Apt Šariæ] [Apt Rašiè] [Hotel Bonaca] [Kemp Milo moje] [Vila Nika Bonaca] [Vila Aria Bonaca] [Apt Puhariæ] [Apt Tomaš] [Apt Alma] [Apt Dragana] [Apt Marica] [Apt Mira] [Apt Tošiæ] [Apt Deak] [Apt Franiæ] [Apt Iva - BAZÉN] [Apt Vidoš] [Apt Vladiæ] [Apt Gita] [Apt Katarina] [Apt Židiæ] [Apt Diana] [Apt Dina] [Apt Ivan] [Apt Ljiljana] [Apt Olga] [RECENZE] [Dotazy] [AKCE a novinky] [Domky k pronájmu]

2014 (c) Makarska - nejen v létì
Všechna práva vyhrazena

 

www.vasepcambulance.cz