Apartmány Diana

 • Úvod
  Apartmány Diana jsou od moøe vzdáleny cca 100m pøíjemné pìší chùze a od centra mìsteèka Makarska je vila vzdálena cca 300m. Nachází se v blízkosti hotelu Meteor a autobusového nádraží. Do mìsteèka se mùžete dostat pìšky po nádherné pobøežní promenádì, lemované košatými borovicemi, šumícím prùzraèným moøem a nezapomenutelnými výhledy na bílé pohoøí Biokovo. Rozhodnì nemùžete pøehlédnout množství restaurací s tradièní dalmatskou kuchyní, bary a obchùdky nabízející nesèetné množství tradièních suvenýrù a výletù do okolí.
   
 • Apartmány
  Apartmány jsou umístìny ve vile situované pod majestátním pohoøím Biokovo blízko pláže a moøe. Ze zadní èásti se vila nachází u hlavní silnice. 
  Každý apartmán (studio, pokoj) má svùj samostatný vchod, kuchyò na terase nebo uvnitø, klimatizaci,balkon, koupelnu,WC,povleèení, ruèníky,internet,TV. Velký prostor pro parkování je ihned u vily.
   
  Hostùm je k dispozici spoleèná zahrada pro klidné posezení a odpoèinek ve stínu stromù a   palem,  se stolním tenisem.

Cena v EUR / Apt

01.06. - 11.06.

12.06. - 04.07.

05.07. - 20.08.

21.08. - 31.08.

01.09. - 30.09.

S-1 (2+1 os)

42 EUR

56 EUR

83 EUR

58 EUR

42 EUR

S-2 (2+1 os)

42 EUR

56 EUR

83 EUR

58 EUR

42 EUR

S-3 (2+1 os)

42 EUR

56 EUR

83 EUR

58 EUR

42 EUR

S-4 (1+1 os)

25 EUR

35 EUR

46 EUR

36 EUR

25 EUR

S-5 studio (2+1 os)

37 EUR

51 EUR

72 EUR

55 EUR

37 EUR

A-6 (2+2 os)

58 EUR

75 EUR

105 EUR

83 EUR

65 EUR

 • Na uvedené ceny LZE domluvit SLEVY
 • S-1, S-2, S-3 (pokoj s venkovní kuchyní na vlastním balkonì)
 • S-4 pokoj s terasou do hl.silnice bez kuchynì
 • S-5 studio s kuchyní uvnitø, balkon
 • A-6 apartmán s kuchyní uvnitø, terasa
 • Informace
  Vámi zvolený apartmán Vám bude rezervován po zaplacení zálohy a to od 30 – 60% z celkové ceny pobytu za apartmán. Zbytek ceny se doplatí pøi pøíjezdu a to hotovì. Záloha se platí na úèet majitele apartmánu – vily.
  Ceny jsou za apartmán na den (noc).
  V cenì je zahrnuta pobytová taxa, parkování, energie, úklid, povleèení, ruèníky, klimatizace, TV,internet. Cena za pobyt, který není delší než tøi dny se mùže zvìtšit až o 30% ceny, to po vzájemné domluvì. V pøípadì nevyužití ubytování, slouží zaplacená záloha na rezervaci apartmánu jako nevratná.
  Klient po závazné rezervaci, obdrží èíslo úètu a telefonní kontakt na majitele apartmánu, aby mìl jistotu,že bude oèekáván.
   
 • Jak se k nám dostanete
  Parkování pro hosty je u vily v tìsné blízkosti  a nedaleko magistrály. Není problém zavolat domácího a ten vás navede nebo na vás mùže èekat kdekoli u cesty. V pøípadì,že jedete autobusem, je to také možné, ale prosím zavolejte dopøedu, aby vás majitel - domácí mohl vyzvednout na autobusové zastávce-nádraží.
 • Fotogalerie - Apt 1 = pokoj S-1 (2+1 os) 22m2, 1.p, kuchyò na terase venkovní

S-1 (2+1 os) 22m2, 1.p, kuchyò na terase venkovní

S-1 (2+1 os) 22m2, 1.p, kuchyò na terase venkovní

S-1 (2+1 os) 22m2, 1.p, kuchyò na terase venkovní

S-1 (2+1 os) 22m2, 1.p, kuchyò na terase venkovní

 • Fotogalerie - Apt 2 = pokoj S-2 (2+1 os) 22m2, 1.p, kuchyò na terase venkovní

S-2 (2+1 os) 22m2, 1.p, kuchyò na terase venkovní

S-2 (2+1 os) 22m2, 1.p, kuchyò na terase venkovní

 • Fotogalerie - Apt 3 = pokoj S-3 (2+1 os) 22m2, 1.p, kuchyò na terase venkovní

S-3 (2+1 os) 22m2, 1.p, kuchyò na terase venkovní

S-3 (2+1 os) 22m2, 1.p, kuchyò na terase venkovní

 • Fotogalerie - Apt 4 = pokoj S-4 (1+1 os) 12m2, 1.p, nemá kuchyò, s terasou u hl. silnice, má koupelnu + WC

S-4 (1+1 os) 12m2, 1.p, nemá kuchyò, s terasou u hl. silnice, má koupelnu + WC

S-4 (1+1 os) 12m2, 1.p, nemá kuchyò, s terasou u hl. silnice, má koupelnu + WC

 • Fotogalerie - Apt 5 = studio S-5 (2+1 os) 20m2, 1.p, kuchyò uvnitø

S-5 (2+1 os) 20m2, 1.p, kuchyò uvnitø

S-5 (2+1 os) 20m2, 1.p, kuchyò uvnitø

S-5 (2+1 os) 20m2, 1.p, kuchyò uvnitø

S-5 (2+1 os) 20m2, 1.p, kuchyò uvnitø

 • Fotogalerie - Apt 6 = A-6 (2+2 os) 32m2, pøízemí, kuchyò uvnitø

A-6 (2+2 os) 32m2, pøízemí, kuchyò uvnitø

A-6 (2+2 os) 32m2, pøízemí, kuchyò uvnitø

A-6 (2+2 os) 32m2, pøízemí, kuchyò uvnitø

A-6 (2+2 os) 32m2, pøízemí, kuchyò uvnitø

A-6 (2+2 os) 32m2, pøízemí, kuchyò uvnitø

[Úvod] [O nás] [Kontakty] [Ochr. os. údajù] [Chorvatsko] [Biograd na Moru] [Riviera Omiš] [Makarská riviera] [Makarska mìsto] [Veliko Brdo] [Igrane] [Živogošæe] [Drvenik] [Gradac] [Pelješac] [Braè] [UBYTOVÁNÍ] [Apt Matea] [Apt Begovic] [Apt Katiæ] [Apt Mate] [Apt Veronika] [Villa Tina a Ante] [Apt Paæar] [Apt Ante] [Apt Šariæ] [Apt Rašiè] [Hotel Bonaca] [Kemp Milo moje] [Vila Nika Bonaca] [Vila Aria Bonaca] [Apt Puhariæ] [Apt Tomaš] [Apt Alma] [Apt Dragana] [Apt Marica] [Apt Mira] [Apt Tošiæ] [Apt Deak] [Apt Franiæ] [Apt Iva - BAZÉN] [Apt Vidoš] [Apt Vladiæ] [Apt Gita] [Apt Katarina] [Apt Židiæ] [Apt Diana] [Apt Dina] [Apt Ivan] [Apt Ljiljana] [Apt Olga] [RECENZE] [Dotazy] [AKCE a novinky] [Domky k pronájmu]

2014 (c) Makarska - nejen v létì
Všechna práva vyhrazena

 

www.vasepcambulance.cz