Apartmány Veronika

 • Úvod
  Apartmány Veronika jsou od moøe vzdáleny cca 550m, což je asi 10min. pøíjemné pìší chùze a od centra mìsteèka Makarska je vila vzdálena asi 800m. Do mìsteèka se mùžete dostat pìšky po nádherné pobøežní promenádì, lemované košatými borovicemi, šumícím prùzraèným moøem a nezapomenutelnými výhledy na bílé pohoøí Biokovo. Rozhodnì nemùžete pøehlédnout množství restaurací s tradièní dalmatskou kuchyní, bary a obchùdky nabízející  tradièní suvenýry a výlety do okolí.
   
 • Apartmány
  Apartmány jsou umístìny v pøekrásné moderní vile situované pod pohoøím Biokovo. Každý apartmán má svùj samostatný vchod, vybavenou kuchyò vè.chladnièky,TV, wifi,klimatizaci,balkon nebo terasu s výhledem na moøe i na hory,koupelnu,WC, povleèení, ruèníky.Vila má také spoleènou velkou terasu a parkování ihned u vily.

Cena v EUR / Apt

01.01. - 31.05.

01.06. - 14.06.
01.10. - 31.12.

15.06. - 30.06.
01.09. - 30.09.

01.07. - 14.07.

15.07. - 31.08.

Apartmán 1 pro 5 osoby

66 EUR

83 EUR

88 EUR

99 EUR

121 EUR

Apartmán 2 pro 2 osoby

28 EUR

33 EUR

33 EUR

39 EUR

49 EUR

Apartmán 3 pro 2 osoby

28 EUR

33 EUR 

33 EUR

39 EUR

49 EUR

Apartmán 4 pro 2 osoby

28 EUR

33 EUR

33 EUR

39 EUR

49 EUR

Apartmán 5 pro 2 + 1 os

33 EUR

39 EUR

44 EUR

50 EUR

60 EUR

Apartmán 6 pro 2 + 1 os

33 EUR

39 EUR

44 EUR

50 EUR

60 EUR

Apartmán 7 pro 6 osoby

77 EUR

94 EUR

110 EUR

126 EUR

143 EUR

Apartmán 8 pro 4 osoby

55 EUR

66 EUR

77 EUR

88 EUR

99 EUR

 • Apartmán 7 a 8 lze spojit pro skupinu 9 osob
 • Informace
  Vámi zvolený apartmán Vám bude rezervován po zaplacení zálohy a to od 30 – 60% z celkové ceny pobytu za apartmán. Zbytek ceny se doplatí pøi pøíjezdu a to hotovì. Záloha se platí na úèet majitele apartmánu – vily.
  Ceny jsou za apartmán na den (noc).
  V cenì je zahrnuta pobytová taxa, parkování, energie, úklid, povleèení, ruèníky, klimatizace, wi-fi,TV. Cena za pobyt, který není delší než tøi dny se mùže zvìtšit až o 30% ceny, to po vzájemné domluvì. V pøípadì nevyužití ubytování, slouží zaplacená záloha na rezervaci apartmánu jako nevratná.
  Klient po závazné rezervaci, obdrží èíslo úètu a telefonní kontakt na majitele apartmánu, aby mìl jistotu,že bude oèekáván.
   
 • Jak se k nám dostanete
  Parkování pro hosty je u vily v tìsné blízkosti  a nedaleko magistrály. Není problém zavolat domácího a ten vás navede nebo na vás mùže èekat kdekoli u cesty. V pøípadì,že jedete autobusem, je to také možné, ale prosím zavolejte dopøedu, aby vás majitel - domácí mohl vyzvednout na autobusové zastávce-nádraží.
 • Fotogalerie - Apartmán 1

Apartmán 1

Apartmán 1

Apartmán 1

Apartmán 1

Apartmán 1

 • Fotogalerie - Apartmán 2

Apartmán 2

Apartmán 2

Apartmán 2

 • Fotogalerie - Apartmán 3

Apartmán 3

Apartmán 3

Apartmán 3

 • Fotogalerie - Apartmán 4

Apartmán 4

Apartmán 4

Apartmán 4

Apartmán 4

 • Fotogalerie - Apartmán 5 (nyní do modra)

Apartmán 5

Apartmán 5

Apartmán 5

 • Fotogalerie - Apartmán 6

Apartmán 6

Apartmán 6

Apartmán 6

Apartmán 6

 • Fotogalerie - Apartmán 7

Apartmán 7

Apartmán 7

Apartmán 7

Apartmán 7

Apartmán 7

 • Fotogalerie - Apartmán 8

Apartmán 8

Apartmán 8

Apartmán 8

Apartmán 8

[Úvod] [O nás] [Kontakty] [Ochr. os. údajù] [Chorvatsko] [Biograd na Moru] [Riviera Omiš] [Makarská riviera] [Makarska mìsto] [Veliko Brdo] [Igrane] [Živogošæe] [Drvenik] [Gradac] [Pelješac] [Braè] [UBYTOVÁNÍ] [Apt Matea] [Apt Begovic] [Apt Katiæ] [Apt Mate] [Apt Veronika] [Villa Tina a Ante] [Apt Paæar] [Apt Ante] [Apt Šariæ] [Apt Rašiè] [Hotel Bonaca] [Kemp Milo moje] [Vila Nika Bonaca] [Vila Aria Bonaca] [Apt Puhariæ] [Apt Tomaš] [Apt Alma] [Apt Dragana] [Apt Marica] [Apt Mira] [Apt Tošiæ] [Apt Deak] [Apt Franiæ] [Apt Iva - BAZÉN] [Apt Vidoš] [Apt Vladiæ] [Apt Gita] [Apt Katarina] [Apt Židiæ] [Apt Diana] [Apt Dina] [Apt Ivan] [Apt Ljiljana] [Apt Olga] [RECENZE] [Dotazy] [AKCE a novinky] [Domky k pronájmu]

2014 (c) Makarska - nejen v létì
Všechna práva vyhrazena

 

www.vasepcambulance.cz