Apartmány Gita

 • Úvod
  Apartmány Gita jsou od moøe vzdáleny cca 130m  pøíjemné pìší chùze a od centra mìsteèka Makarska je vila vzdálena cca 900m. Do mìsteèka se mùžete dostat pìšky po nádherné pobøežní promenádì, lemované košatými borovicemi, šumícím prùzraèným moøem a nezapomenutelnými výhledy na bílé pohoøí Biokovo. Rozhodnì nemùžete pøehlédnout množství restaurací s tradièní dalmatskou kuchyní, bary a obchùdky nabízející nesèetné množství tradièních suvenýrù a výletù do okolí.
   
 • Apartmány
  Modernì vybavené apartmány jsou umístìny ve vile situované pod majestátním pohoøím Biokovo blízko pláže a moøe. Každý apartmán má svùj samostatný vchod, vybavenou kuchyò vè.chladnièky, varné konvice, mikrovlnku, SAT - TV, klimatizaci,balkon nebo terasu do zahrady s posezením a grilem, koupelnu,WC,povleèení, ruèníky,internet,parkování.
   

Cena v EUR / Apt

01.05. - 31.05.

01.06. - 30.06.
11.09. - 01.10.

01.07. - 14.07.

15.07. - 20.08.

21.08. - 10.09.

Apt 1 pro 4 os

50 EUR

60 EUR

80 EUR

115 EUR

80 EUR

Apt 2 pro 3+2 os

60 EUR

70 EUR

90 EUR

125 EUR

85 EUR

 • ceny mimo letní sezónu lze snížit po domluvì
 • možnost zapùjèení žehlièky + žehlícího prkna po domluvì s majitelem
 • Informace
  Vámi zvolený apartmán Vám bude rezervován po zaplacení zálohy a to od 30 – 60% z celkové ceny pobytu za apartmán. Zbytek ceny se doplatí pøi pøíjezdu a to hotovì. Záloha se platí na úèet majitele apartmánu – vily.
  Ceny jsou za apartmán na den (noc).
  V cenì je zahrnuta pobytová taxa, parkování, energie, úklid, povleèení, ruèníky, klimatizace, TV,internet. Cena za pobyt, který není delší než tøi dny se mùže zvìtšit až o 30% ceny, to po vzájemné domluvì. V pøípadì nevyužití ubytování, slouží zaplacená záloha na rezervaci apartmánu jako nevratná.
  Klient po závazné rezervaci, obdrží èíslo úètu a telefonní kontakt na majitele apartmánu, aby mìl jistotu,že bude oèekáván.
   
 • Jak se k nám dostanete
  Parkování pro hosty je u vily v tìsné blízkosti  a nedaleko magistrály. Není problém zavolat domácího a ten vás navede nebo na vás mùže èekat kdekoli u cesty. V pøípadì,že jedete autobusem, je to také možné, ale prosím zavolejte dopøedu, aby vás majitel - domácí mohl vyzvednout na autobusové zastávce-nádraží.
 • Fotogalerie - Apartmán 1 pro 4 osoby, 1. patro

Apartmán 1 pro 4 osoby, 1. patro

Apartmán 1 pro 4 osoby, 1. patro

Apartmán 1 pro 4 osoby, 1. patro

Apartmán 1 pro 4 osoby, 1. patro

Apartmán 1 pro 4 osoby, 1. patro

Apartmán 1 pro 4 osoby, 1. patro

 • Fotogalerie - Apartmán 2 pro 3+2 osoby, 1. patro

Apartmán 2 pro 3+2 osoby, 1. patro

Apartmán 2 pro 3+2 osoby, 1. patro

Apartmán 2 pro 3+2 osoby, 1. patro

Apartmán 2 pro 3+2 osoby, 1. patro

Apartmán 2 pro 3+2 osoby, 1. patro

[Úvod] [O nás] [Kontakty] [Ochr. os. údajù] [Chorvatsko] [Biograd na Moru] [Riviera Omiš] [Makarská riviera] [Makarska mìsto] [Veliko Brdo] [Igrane] [Živogošæe] [Drvenik] [Gradac] [Pelješac] [Braè] [UBYTOVÁNÍ] [Apt Matea] [Apt Begovic] [Apt Katiæ] [Apt Mate] [Apt Veronika] [Villa Tina a Ante] [Apt Paæar] [Apt Ante] [Apt Šariæ] [Apt Rašiè] [Hotel Bonaca] [Kemp Milo moje] [Vila Nika Bonaca] [Vila Aria Bonaca] [Apt Puhariæ] [Apt Tomaš] [Apt Alma] [Apt Dragana] [Apt Marica] [Apt Mira] [Apt Tošiæ] [Apt Deak] [Apt Franiæ] [Apt Iva - BAZÉN] [Apt Vidoš] [Apt Vladiæ] [Apt Gita] [Apt Katarina] [Apt Židiæ] [Apt Diana] [Apt Dina] [Apt Ivan] [Apt Ljiljana] [Apt Olga] [RECENZE] [Dotazy] [AKCE a novinky] [Domky k pronájmu]

2014 (c) Makarska - nejen v létì
Všechna práva vyhrazena

 

www.vasepcambulance.cz