Apartmány Ivan

 • Úvod
  Apartmány Ivan jsou od moøe vzdáleny cca 450m což je asi 10 min. pøíjemné pìší chùze a od centra mìsteèka Makarska je vila vzdálena cca 900m. Do mìsteèka se mùžete dostat pìšky po nádherné pobøežní promenádì, lemované košatými borovicemi, šumícím prùzraèným moøem a nezapomenutelnými výhledy na bílé pohoøí Biokovo. Rozhodnì nemùžete pøehlédnout množství restaurací s tradièní dalmatskou kuchyní, bary a obchùdky nabízející nesèetné množství tradièních suvenýrù a výletù do okolí..
   
 • Apartmány
  Vybavené apartmány jsou umístìny v krásné vile situované pod majestátním pohoøím Biokovo s výhledy na moøe a Biokovo. Každý apartmán má svùj samostatný vchod, vybavenou kuchyò vè.chladnièky, varné konvice, v apt 1 a apt 2 je mikrovlnná trouba, SAT TV, klimatizaci, zelení pøíjemnì zastínìné balkony, koupelnu,WC,povleèení, ruèníky, wifi free,parkování ihned u vily.

Cena v EUR / Apt

01.05. - 01.07.

01.07. - 15.07.

16.07. - 21.08.

22.08. - 01.09.

01.09. - 31.10.

Apt 1 pro 2+2 os

60 EUR

80 EUR

95 EUR

80 EUR

60 EUR

Apt 2 pro 2+2 os

50 EUR

70 EUR

85 EUR

70 EUR

55 EUR

Apt 3 pro 2+1 os

45 EUR

60 EUR

70 EUR

60 EUR

45 EUR

Apt 4 pro 4+1 os

70 EUR

80 EUR

120 EUR

90 EUR

70 EUR

 • ceny mimo letní sezónu po domluvì
 • v Apt 1 a Apt 2 je k dispozici mikrovlnná trouba
 • u Apt 1  mohou být 3+2osoby po domluvì s majitelem, cena bude pøizpùsobena
 • u Apt 4  mohou být 4+2osoby po domluvì s majitelem, cena bude pøizpùsobena
 • Informace
  Vámi zvolený apartmán Vám bude rezervován po zaplacení zálohy a to od 30 – 60% z celkové ceny pobytu za apartmán. Zbytek ceny se doplatí pøi pøíjezdu a to hotovì. Záloha se platí na úèet majitele apartmánu – vily.
  Ceny jsou za apartmán na den (noc).
  V cenì je zahrnuta pobytová taxa, parkování, energie, úklid, povleèení, ruèníky, klimatizace, TV,internet. Cena za pobyt, který není delší než tøi dny se mùže zvìtšit až o 30% ceny, to po vzájemné domluvì. V pøípadì nevyužití ubytování, slouží zaplacená záloha na rezervaci apartmánu jako nevratná.
  Klient po závazné rezervaci, obdrží èíslo úètu a telefonní kontakt na majitele apartmánu, aby mìl jistotu,že bude oèekáván.
   
 • Jak se k nám dostanete
  Parkování pro hosty je u vily v tìsné blízkosti  a nedaleko magistrály. Není problém zavolat domácího a ten vás navede nebo na vás mùže èekat kdekoli u cesty. V pøípadì,že jedete autobusem, je to také možné, ale prosím zavolejte dopøedu, aby vás majitel - domácí mohl vyzvednout na autobusové zastávce-nádraží.
 • Fotogalerie - Apt 1 pro 2+2 os (mohou být 3+2 os.), rohový balkón s výhledem na moøe, 1. patro, 55 m2

Apartmán 1, 2+2 os. (mohou být 3+2 os.)

Apartmán 1, 2+2 os. (mohou být 3+2 os.)

Apartmán 1, 2+2 os. (mohou být 3+2 os.)

Apartmán 1, 2+2 os. (mohou být 3+2 os.)

Apartmán 1, 2+2 os. (mohou být 3+2 os.)

Apartmán 1, 2+2 os. (mohou být 3+2 os.)

Apartmán 1, 2+2 os. (mohou být 3+2 os.)

Apartmán 1, 2+2 os. (mohou být 3+2 os.)

Apartmán 1, 2+2 os. (mohou být 3+2 os.)

Apartmán 1, 2+2 os. (mohou být 3+2 os.)

 • Fotogalerie - Apt 2 pro 2+2 os, smìr na moøe, pøíjemnì zastínìný boèní balkón, 1. patro, 48 m2

Apartmán 2, 2+2 os.

Apartmán 2, 2+2 os.

Apartmán 2, 2+2 os.

Apartmán 2, 2+2 os.

Apartmán 2, 2+2 os.

Apartmán 2, 2+2 os.

Apartmán 2, 2+2 os.

Apartmán 2, 2+2 os.

 • Fotogalerie - Apt 3 pro 2+1 os, výhled na moøe, pøíjemnì zastínìný boèní balkón, 2. patro, 30 m2

Apartmán 3, 2+1 os.

Apartmán 3, 2+1 os.

Apartmán 3, 2+1 os.

Apartmán 3, 2+1 os.

Apartmán 3, 2+1 os.

Apartmán 3, 2+1 os.

Apartmán 3, 2+1 os.

Apartmán 3, 2+1 os.

 • Fotogalerie - Apt 4 pro 4+1 os. nebo 4+2 os., pøízemní byt, 96 m2 s terasou, 2x WC + koupelny, 2 ložnice, velký obývací pokoj s kuchyní

Apartmán 4, os. 4+1 (nebo 4+2 os.)

Apartmán 4, os. 4+1 (nebo 4+2 os.)

Apartmán 4, os. 4+1 (nebo 4+2 os.)

Apartmán 4, os. 4+1 (nebo 4+2 os.)

Apartmán 4, os. 4+1 (nebo 4+2 os.)

Apartmán 4, os. 4+1 (nebo 4+2 os.)

Apartmán 4, os. 4+1 (nebo 4+2 os.)

Apartmán 4, os. 4+1 (nebo 4+2 os.)

Apartmán 4, os. 4+1 (nebo 4+2 os.)

[Úvod] [O nás] [Kontakty] [Ochr. os. údajù] [Chorvatsko] [Biograd na Moru] [Riviera Omiš] [Makarská riviera] [Makarska mìsto] [Veliko Brdo] [Igrane] [Živogošæe] [Drvenik] [Gradac] [Pelješac] [Braè] [UBYTOVÁNÍ] [Apt Matea] [Apt Begovic] [Apt Katiæ] [Apt Mate] [Apt Veronika] [Villa Tina a Ante] [Apt Paæar] [Apt Ante] [Apt Šariæ] [Apt Rašiè] [Hotel Bonaca] [Kemp Milo moje] [Vila Nika Bonaca] [Vila Aria Bonaca] [Apt Puhariæ] [Apt Tomaš] [Apt Alma] [Apt Dragana] [Apt Marica] [Apt Mira] [Apt Tošiæ] [Apt Deak] [Apt Franiæ] [Apt Iva - BAZÉN] [Apt Vidoš] [Apt Vladiæ] [Apt Gita] [Apt Katarina] [Apt Židiæ] [Apt Diana] [Apt Dina] [Apt Ivan] [Apt Ljiljana] [Apt Olga] [RECENZE] [Dotazy] [AKCE a novinky] [Domky k pronájmu]

2014 (c) Makarska - nejen v létì
Všechna práva vyhrazena

 

www.vasepcambulance.cz