Apartmány Olga

 • Úvod
  Apartmány Olga jsou od moøe vzdáleny cca 40m  pøíjemné pìší chùze a od centra mìsteèka Makarska je vila vzdálena asi 350m. Nachází se v blízkosti hotelu Meteor a Park hotelu. Do mìsteèka se mùžete dostat pìšky po nádherné pobøežní promenádì, lemované košatými borovicemi, šumícím prùzraèným moøem a nezapomenutelnými výhledy na bílé pohoøí Biokovo. Rozhodnì nemùžete pøehlédnout množství restaurací s tradièní dalmatskou kuchyní, bary a obchùdky nabízející nesèetné množství tradièních suvenýrù a výletù do okolí
   
 • Apartmány
  Apartmány
  jsou umístìny ve vile situované pod majestátním pohoøím Biokovo blízko pláže a moøe. Každý apartmán má svùj samostatný vchod, vybavenou kuchyò vè.chladnièky, varné konvice, SAT - TV, wifi, klimatizaci, balkon, koupelnu,WC, povleèení, ruèníky, èistící prostøedky, toaletní potøeby, parkování u domu.

Cena v EUR / Apt

01.01. - 19.05.
14.10. - 31.12.

20.05. - 09.06.
23.09. - 13.10.

10.06. - 23.06.
09.09. - 22.09.

24.06. - 07.07.
26.08. - 08.09.

08.07. - 25.08.

Apt 1, 4, 5 pro 2 os.

40 EUR

45 EUR

50 EUR

60 EUR

70 EUR

Apt 2, 3, 7, pro 2+1 os.

50 EUR

55 EUR

60 EUR

65 EUR

85 EUR

Apt 6 pro 3+1 os.

55 EUR

65 EUR

70 EUR

85 EUR

105 EUR

 • ceny mimo letní sezónu lze snížit po domluvì s majitelem
 • opuštìní apartmánu je do 10ti hodin a pøíjezd 14hod
 • VŠE uvedené  je ZAHRNUTO v CENÌ vè.pobytové taxy a úklidu
 • Informace
  Vámi zvolený apartmán Vám bude rezervován po zaplacení zálohy a to od 30 – 60% z celkové ceny pobytu za apartmán. Zbytek ceny se doplatí pøi pøíjezdu a to hotovì. Záloha se platí na úèet majitele apartmánu – vily.
  Ceny jsou za apartmán na den (noc).

  V cenì je zahrnuta pobytová taxa, parkování, energie, úklid, povleèení, ruèníky, èistící a toaletní prostøedky, klimatizace, TV,internet. Cena za pobyt, který není delší než tøi dny se mùže zvìtšit až o 30% ceny, to po vzájemné domluvì. V pøípadì nevyužití ubytování, slouží zaplacená záloha na rezervaci apartmánu jako nevratná.
  Klient po závazné rezervaci, obdrží èíslo úètu a telefonní kontakt na majitele apartmánu, aby mìl jistotu,že bude oèekáván.
   
 • Jak se k nám dostanete
  Parkování pro hosty je u vily v tìsné blízkosti  a nedaleko magistrály. Není problém zavolat domácího a ten vás navede nebo na vás mùže èekat kdekoli u cesty. V pøípadì,že jedete autobusem, je to také možné, ale prosím zavolejte dopøedu, aby vás majitel - domácí mohl vyzvednout na autobusové zastávce-nádraží.
 • Fotogalerie - Apt 1 pro 2 osoby, studio, 1. patro, východ, 20 m2

Apartmán 1 pro 2 osoby, studio

Apartmán 1 pro 2 osoby, studio

Apartmán 1 pro 2 osoby, studio

Apartmán 1 pro 2 osoby, studio

 • Fotogalerie - Apt 2 pro 2+1 osoby, studio, 1. patro, jih, 25 m2

Apartmán 2+1 osoby, 1. patro, studio

Apartmán 2+1 osoby, 1. patro, studio

Apartmán 2+1 osoby, 1. patro, studio

Apartmán 2+1 osoby, 1. patro, studio

Apartmán 2+1 osoby, 1. patro, studio

Apartmán 2+1 osoby, 1. patro, studio

 • Fotogalerie - Apt 3 pro 2+1 osoby, studio, 1. patro, jih, 35 m2

Apartmán 3 pro 2+1 osoby, 1. patro, studio

Apartmán 3 pro 2+1 osoby, 1. patro, studio

Apartmán 3 pro 2+1 osoby, 1. patro, studio

Apartmán 3 pro 2+1 osoby, 1. patro, studio

Apartmán 3 pro 2+1 osoby, 1. patro, studio

Apartmán 3 pro 2+1 osoby, 1. patro, studio

 • Fotogalerie - Apt 4 pro 2 osoby, studio, 2. patro, východ, 20 m2

Apartmán 4 pro 2 osoby, 2. patro, studio

Apartmán 4 pro 2 osoby, 2. patro, studio

Apartmán 4 pro 2 osoby, 2. patro, studio

Apartmán 4 pro 2 osoby, 2. patro, studio

Apartmán 4 pro 2 osoby, 2. patro, studio

 • Fotogalerie - Apt 5 pro 2 osoby, studio, 2. patro, jih, 25 m2

Apartmán 5 pro 2 osoby, 2. patro, studio

Apartmán 5 pro 2 osoby, 2. patro, studio

Apartmán 5 pro 2 osoby, 2. patro, studio

Apartmán 5 pro 2 osoby, 2. patro, studio

 • Fotogalerie - Apt 6 pro 3+1 osoby, 2. patro, jih, 40 m2

Apartmán 6 pro 3+1 osoby, studio, 2. patro

Apartmán 6 pro 3+1 osoby, studio, 2. patro

Apartmán 6 pro 3+1 osoby, studio, 2. patro

Apartmán 6 pro 3+1 osoby, studio, 2. patro

Apartmán 6 pro 3+1 osoby, studio, 2. patro

Apartmán 6 pro 3+1 osoby, studio, 2. patro

 • Fotogalerie - Apt 7 pro 2+1 osoby, pokoj v pøízemí, s venkovní kuchyní, 18 m2

Apartmán 7 pro 2+1 osoby, pokoj v pøízemí

Apartmán 7 pro 2+1 osoby, pokoj v pøízemí

Apartmán 7 pro 2+1 osoby, pokoj v pøízemí

Apartmán 7 pro 2+1 osoby, pokoj v pøízemí

 • Fotogalerie - dùm Olga

Dùm Olga

Dùm Olga

Dùm Olga

[Úvod] [O nás] [Kontakty] [Ochr. os. údajù] [Chorvatsko] [Biograd na Moru] [Riviera Omiš] [Makarská riviera] [Makarska mìsto] [Veliko Brdo] [Igrane] [Živogošæe] [Drvenik] [Gradac] [Pelješac] [Braè] [UBYTOVÁNÍ] [Apt Matea] [Apt Begovic] [Apt Katiæ] [Apt Mate] [Apt Veronika] [Villa Tina a Ante] [Apt Paæar] [Apt Ante] [Apt Šariæ] [Apt Rašiè] [Hotel Bonaca] [Kemp Milo moje] [Vila Nika Bonaca] [Vila Aria Bonaca] [Apt Puhariæ] [Apt Tomaš] [Apt Alma] [Apt Dragana] [Apt Marica] [Apt Mira] [Apt Tošiæ] [Apt Deak] [Apt Franiæ] [Apt Iva - BAZÉN] [Apt Vidoš] [Apt Vladiæ] [Apt Gita] [Apt Katarina] [Apt Židiæ] [Apt Diana] [Apt Dina] [Apt Ivan] [Apt Ljiljana] [Apt Olga] [RECENZE] [Dotazy] [AKCE a novinky] [Domky k pronájmu]

2014 (c) Makarska - nejen v létì
Všechna práva vyhrazena

 

www.vasepcambulance.cz