Makarská - mìsto

MAKARSKA pohoøí_BIOKOVO mys_OSEJAVA

Makarska je nejvìtší mìsto Makarské riviéry s více než 13 tisíci obyvateli a je jedním z nejmalebnìjších a nejatraktivnìjších turistickým míst - Makarská riviéra ve Støední Dalmácii. Mìsteèko Makarska leží na pobøeží Jadranu asi 60km od Splitu.
V pozadí Makarské se vypínají až do výše 1700m hory pohoøí
Biokova (NP Biokovo Chorvatsko), které mìsteèko chrání pøed vnitrozemskými vlivy. Makarskou obepíná mys Osejava z jihovýchodu a mys Sv.Petra ze severozápadu.

PØÍSTAV trajekty_JADROLINIA

V Makarské se nachází pøístav,ze kterého se odjíždí trajekty Jadrolinia na ostrov Braè. Nedaleko je také hlavní autobusové nádraží, ze kterého odjíždí autobusy smìrem na Split èi jižnì na Dubrovník.

Mìsteèko Makarska získalo status pøímoøských lázní. Léèí se zde pøedevším astmatická onemocnìní. V areálu hotelu Biokovka jsou také speciální zaøízení na léèbu pohybového ústrojí. Mìsto Makarska má velký výbìr ubytování.

Makarska_LÁZNÌ

HISTORIE a PAMÁTKY

POÈASÍ

PLÁŽE

KULTURA a ZÁBAVA

UBYTOVÁNÍ

VÝLETY

MAPA MAKARSKA
[Úvod] [O nás] [Kontakty] [Ochr. os. údajù] [Chorvatsko] [Biograd na Moru] [Riviera Omiš] [Makarská riviera] [Makarska mìsto] [Historie] [Poèasí] [Pláže] [Sport a zábava] [Info a podmínky] [Výlety] [Fotogalerie] [Veliko Brdo] [Igrane] [Živogošæe] [Drvenik] [Gradac] [Pelješac] [Braè] [UBYTOVÁNÍ] [RECENZE] [Dotazy] [AKCE a novinky] [Domky k pronájmu]

2014 (c) Makarska - nejen v létì
Všechna práva vyhrazena

 

www.vasepcambulance.cz