Pláže - mìsto Makarska

Makarska má pláže z drobnìjších oblázkù a hrubého písku s pozvolným vstupem do nádherného prùzraèného èistého moøe. Pláže jsou chránìné pøekrásnými borovými háji pøed prudkým sluníèkem. Nejproslulejší pláží je Dona Luka dlouhá asi 1,5 km.

Pláže pokraèují i k severozápadnímu okraji Makarské a na jihovýchod pøes poloostrov Sv.Petar a Osejavu. Klidné a pøíjemné je koupání v malých zátokách na obì strany.

[Úvod] [O nás] [Kontakty] [Ochr. os. údajù] [Chorvatsko] [Biograd na Moru] [Riviera Omiš] [Makarská riviera] [Makarska mìsto] [Historie] [Poèasí] [Pláže] [Sport a zábava] [Info a podmínky] [Výlety] [Fotogalerie] [Veliko Brdo] [Igrane] [Živogošæe] [Drvenik] [Gradac] [Pelješac] [Braè] [UBYTOVÁNÍ] [RECENZE] [Dotazy] [AKCE a novinky] [Domky k pronájmu]

2014 (c) Makarska - nejen v létì
Všechna práva vyhrazena

 

www.vasepcambulance.cz