Apartmány Silvana - Igrane

 • Úvod
  Apartmány Silvana se nachází na Makarské riviéøe v malém mìstì Igrane,
  u pláže v klidné èásti mìsta.
  Jsou ideální destinací pro ty, kteøí chtìjí pøejít od shonu ulic mìsta do klidu objetí krásného prostøedí.
  Od moøe jsou vzdáleny cca 10m ,od centra mìsta Igrane cca 30m, nedaleko je parkovištì, dìtské høištì, pošta a obchody.
  Restaurace s tradièní dalmatskou kuchyní, bary a obchùdky nabízející nesèetné množství tradièních suvenýrù a výletù do okolí, najdete podél pobøeží i ve mìstì.
  Pláže jsou oblázkové a písèité.
   
 • Apartmány
  Apartmány jsou umístìny ve vile situované pod majestátním pohoøím Biokovo u pláže a moøe. Každý apartmán má svùj samostatný vchod, kuchyò vè.chladnièky, varnou konev a mikrovlnná trouba v apt (4+1os), SAT TV, wifi internet,  klimatizaci, balkon nebo terasu s kouzelným VÝHLEDEM na moøe a celou zátoku Igrane, koupelnu,WC,povleèení, ruèníky, parkování je nedaleko domu.

Cena v EUR / Apt / den

01.06. - 15.06.
15.09. - 01.10.

15.06. - 01.07.
01.09. - 15.09.

01.07. - 31.08.

Apt 1 pro (4+1 os)

70 EUR

100 EUR

125 EUR

Apt 2 pro (2+2 os)

60 EUR

80 EUR

105 EUR

celé 3. patro (8+1 os)
Apt 1 + Apt 2

cena po domluvì

cena po domluvì

cena po domluvì

 • opuštìní apartmánu je do 10ti hodin a pøíjezd 14hod.
 • MOŽNOST pronajmutí si CELÉHO 3.patra (tj.: 4+1os a 2+2os = 8+1os) cena po pøedchozí domluvì s majitelem dle termínu
 • v termínu  1.7.-31.8. lze snížit cenu zaèátkem a koncem hl.sezóny a to po pøedchozí domluvì s majitelem
 • pøi apt (4+1os a 2+2os) veliká terasa 22m2 je rozdìlena tzv.: zástìnou
 • Informace
  Vámi zvolený apartmán Vám bude rezervován po zaplacení zálohy a to od 30 – 60% z celkové ceny pobytu za apartmán. Zbytek ceny se doplatí pøi pøíjezdu a to hotovì. Záloha se platí na úèet majitele apartmánu – vily.
  Ceny jsou za apartmán na den (noc).
  V cenì je zahrnuta:  pobytová taxa, parkování (pro každý apt 1 parkovací místo),
   energie, závìreèný úklid, povleèení,  klimatizace, wifi, SAT TV. Cena za pobyt, který není delší než tøi dny se mùže zvìtšit až o 30% ceny, to po vzájemné domluvì. V pøípadì nevyužití ubytování, slouží zaplacená záloha na rezervaci apartmánu jako nevratná.
  Klient po závazné rezervaci, obdrží èíslo úètu a telefonní kontakt na majitele apartmánu, aby mìl jistotu,že bude oèekáván.
   
 • Jak se k nám dostanete
  Parkování pro hosty je v blízkosti vily. Dostanete se k nám po magistrále. Není problém zavolat domácího a ten vás navede. V pøípadì,že jedete autobusem, je to také možné, ale prosím zavolejte dopøedu, aby vás majitel - domácí mohl vyzvednout na autobusové zastávce.
 • Fotogalerie - dùm

dum_Silvana_1

dum_Silvana_2

dum_Silvana_3

dum_Silvana_4

 • Fotogalerie - Apt1 ( 4+1os) 3.p., 2 ložnice, každá má koupelnu+wc; obývací kuchyò má severní balkon + jižní terasu; pokoj má severní balkon

apt_1_Silvana_1

apt_1_Silvana_2

apt_1_Silvana_3

apt_1_Silvana_4

apt_1_Silvana_5

apt_1_Silvana_6

apt_1_Silvana_7

apt_1_Silvana_8

 • Fotogalerie - Apt2 ( 2+2os) 3.p., 1ožnice, koupelna + wc, obývací kuchyò, balkon + jižní terasa

apt_2_Silvana_1

apt_2_Silvana_2

apt_2_Silvana_3

apt_2_Silvana_4

apt_2_Silvana_5

apt_2_Silvana_6

apt_2_Silvana_7

 • Fotogalerie - Apt3 ( 8+1os) CELÉ 3.p., JIH výhled veliká terasa 22m2 pøi spojení (4+1os) a (2+2os)

apt_3_Silvana_1

apt_3_Silvana_2

apt_3_Silvana_3

[Úvod] [O nás] [Kontakty] [Ochr. os. údajù] [Chorvatsko] [Biograd na Moru] [Riviera Omiš] [Makarská riviera] [Makarska mìsto] [Veliko Brdo] [Igrane] [Foto Igrane] [Apt Tiho] [Apt Durdica] [Apt Anisija] [Apt Grgo] [Apt Jana] [Apt Josip] [Apt Silvana] [Apt Sanda] [Živogošæe] [Drvenik] [Gradac] [Pelješac] [Braè] [UBYTOVÁNÍ] [RECENZE] [Dotazy] [AKCE a novinky] [Domky k pronájmu]

2014 (c) Makarska - nejen v létì
Všechna práva vyhrazena

 

www.vasepcambulance.cz