Apartmány Jana - Igrane

 • Úvod
  Apartmány Jana se nachází na Makarské riviéøe v malebném mìstì Igrane cca 200m od moøe v kopeèku. Pláže jsou oblázkové a písèité.

  VÝHODA – majitelkou apartmánu je Èeška, tudíž není problém se domluvit a velmi ráda  vám pomùže s výbìrem a zajištìním výletù do okolí.

  Igrane je ideální destinací pro ty, kteøí chtìjí pøejít od shonu ulic mìsta do klidu objetí krásného prostøedí.
  Igrane je dnes známé turistické místo s pøekrásnou pláží, sportovními a zábavními akcemi, s restauracemi s tradièní dalmatskou kuchyní, bary a obchùdky nabízející tradièní suvenýry a výlety do okolí, najdete je podél pobøeží i ve mìstì.
   
 • Apartmány
  Apartmány s pøíjemnou atmosférou jsou umístìny ve vilce situované pod majestátním pohoøím Biokovo. Každý apartmán má svùj samostatný vchod, vybavenou kuchyò vè.chladnièky, varné konvice, wi-fi, klimatizaci, balkon, koupelnu,WC,povleèení, parkování u domu.

Cena v EUR / Apt / den

01.06. - 30.06.
01.09. - 30.09.

01.07. - 31.08.

Apt 1 studio S2 (2 os)

25 EUR

40 EUR

Apt 2 (A 2+2 os)

50 EUR

70 EUR

Apt 3 pro 4 os (+2 os)

50 EUR

70 EUR

 • Apt 3 (pro 4+2os)  cena je za  4 osoby, v pøípadì více osob, cena po domluvì s majitelem
 • Apt 3 (pro 4+2os)  pøízemí - nová klima;
 • Apt 1 (studio pro 2os) nemá balkon;
 • Celé 1.patro (apt 1 a apt 2) si lze pronajmout  jako jeden veliký apartmán  2 ložnice, 2 koupelny, 2 kuchyòky
 • Informace
  Vámi zvolený apartmán Vám bude rezervován po zaplacení zálohy a to od 30 – 60% z celkové ceny pobytu za apartmán. Zbytek ceny se doplatí pøi pøíjezdu a to hotovì. Záloha se platí na úèet majitele apartmánu – vily.
  Ceny jsou za apartmán na den (noc).
  V cenì je zahrnuta pobytová taxa, parkování, energie, úklid, povleèení,  klimatizace, wifi. Cena za pobyt, který není delší než tøi dny se mùže zvìtšit až o 30% ceny, to po vzájemné domluvì. V pøípadì nevyužití ubytování, slouží zaplacená záloha na rezervaci apartmánu jako nevratná.
  Klient po závazné rezervaci, obdrží èíslo úètu a telefonní kontakt na majitele apartmánu, aby mìl jistotu,že bude oèekáván.
   
 • Jak se k nám dostanete
  Parkování pro hosty je v blízkosti vily. Dostanete se k nám po magistrále. Není problém zavolat domácího a ten vás navede. V pøípadì,že jedete autobusem, je to také možné, ale prosím zavolejte dopøedu, aby vás majitel - domácí mohl vyzvednout na autobusové zastávce.
 • Fotogalerie - Apartmán 1 (studio S2 pro 2 os), 1. patro, bez balkonu, klima, koupelna, WC

apt_1_Jana_1

apt_1_Jana_2

apt_1_Jana_3

apt_1_Jana_4

 • Fotogalerie - Apartmán 2 (A 2+2 os), 1. patro, s balkonem, klima, koupelna, WC

apt_2_jana_1

apt_2_jana_2

apt_2_jana_3

apt_2_jana_4

apt_2_jana_5

 • Fotogalerie - Apartmán 3 (A 4+2 os), pøízemí, s balkonem, klima, koupelna, WC

apt_3_jana_1

apt_3_jana_2

apt_3_jana_3

apt_3_jana_4

apt_3_jana_5

apt_3_jana_6

[Úvod] [O nás] [Kontakty] [Ochr. os. údajù] [Chorvatsko] [Biograd na Moru] [Riviera Omiš] [Makarská riviera] [Makarska mìsto] [Veliko Brdo] [Igrane] [Foto Igrane] [Apt Tiho] [Apt Durdica] [Apt Anisija] [Apt Grgo] [Apt Jana] [Apt Josip] [Apt Silvana] [Apt Sanda] [Živogošæe] [Drvenik] [Gradac] [Pelješac] [Braè] [UBYTOVÁNÍ] [RECENZE] [Dotazy] [AKCE a novinky] [Domky k pronájmu]

2014 (c) Makarska - nejen v létì
Všechna práva vyhrazena

 

www.vasepcambulance.cz