Apartmány Josip - Igrane

 • Úvod
  Apartmány Josip se nachází na Makarské riviéøe v malebném mìstì Igrane cca 150m od moøe v kopeèku. Pláže jsou oblázkové a písèité.

  Igrane je ideální destinací pro ty, kteøí chtìjí pøejít od shonu ulic mìsta do klidu objetí krásného prostøedí.
  Igrane je dnes známé turistické místo s pøekrásnou pláží, sportovními a zábavními akcemi, s restauracemi s tradièní dalmatskou kuchyní, bary a obchùdky nabízející tradièní suvenýry a výlety do okolí, najdete je podél pobøeží i ve mìstì.
   
 • Apartmány
  Apartmány s pøíjemnou atmosférou jsou umístìny ve vilce situované pod majestátním pohoøím Biokovo. Každý apartmán má svùj samostatný vchod, kuchyòku vè.chladnièky, varné konvice, wi-fi, klimatizaci , balkony s výhledy na moøe, koupelnu,WC,povleèení, parkování u domu.
 • K vilce patøí pøíjemné venkovní posezení s grilem.

Cena v EUR / Apt / den

01.06. - 30.06.
01.09. - 30.09.

01.07. - 31.08.

Apt 1 a 2 (2+2 os)

55 EUR

75 EUR

 • Informace
  Vámi zvolený apartmán Vám bude rezervován po zaplacení zálohy a to od 30 – 60% z celkové ceny pobytu za apartmán. Zbytek ceny se doplatí pøi pøíjezdu a to hotovì. Záloha se platí na úèet majitele apartmánu – vily.
  Ceny jsou za apartmán na den (noc).
  V cenì je zahrnuta pobytová taxa, parkování, energie, úklid, povleèení,  klimatizace, wifi. Cena za pobyt, který není delší než tøi dny se mùže zvìtšit až o 30% ceny, to po vzájemné domluvì. V pøípadì nevyužití ubytování, slouží zaplacená záloha na rezervaci apartmánu jako nevratná.
  Klient po závazné rezervaci, obdrží èíslo úètu a telefonní kontakt na majitele apartmánu, aby mìl jistotu,že bude oèekáván.
   
 • Jak se k nám dostanete
  Parkování pro hosty je v blízkosti vily. Dostanete se k nám po magistrále. Není problém zavolat domácího a ten vás navede. V pøípadì,že jedete autobusem, je to také možné, ale prosím zavolejte dopøedu, aby vás majitel - domácí mohl vyzvednout na autobusové zastávce.
 • Fotogalerie - okolí domu

foto_dum_Josip_1

foto_dum_Josip_2

foto_dum_Josip_3

 • Fotogalerie - Apartmán 1 (2+2 os.), 1. patro, výhled na moøe

apt_1_josip_1

apt_1_josip_2

apt_1_josip_4

apt_1_josip_5

 • Fotogalerie - Apartmán 2 (2+2 os.), 1. patro, výhled na moøe

apt_2_josip_1

apt_2_josip_2

apt_2_josip_3

apt_2_josip_4

apt_2_josip_5

apt_2_josip_6

[Úvod] [O nás] [Kontakty] [Ochr. os. údajù] [Chorvatsko] [Biograd na Moru] [Riviera Omiš] [Makarská riviera] [Makarska mìsto] [Veliko Brdo] [Igrane] [Foto Igrane] [Apt Tiho] [Apt Durdica] [Apt Anisija] [Apt Grgo] [Apt Jana] [Apt Josip] [Apt Silvana] [Apt Sanda] [Živogošæe] [Drvenik] [Gradac] [Pelješac] [Braè] [UBYTOVÁNÍ] [RECENZE] [Dotazy] [AKCE a novinky] [Domky k pronájmu]

2014 (c) Makarska - nejen v létì
Všechna práva vyhrazena

 

www.vasepcambulance.cz