Apartmány Sanda - Igrane

 • Úvod
  Apartmány Sanda se nachází na Makarské riviéøe v malém mìstì Igrane,
  u pláže v klidné èásti mìsta.
  Jsou ideální destinací pro ty, kteøí chtìjí pøejít od shonu ulic mìsta do klidu objetí krásného prostøedí.
  Od moøe jsou vzdáleny cca 10m ,od centra mìsta Igrane cca 30m, nedaleko je parkovištì, dìtské høištì, pošta a obchody.
  Restaurace s tradièní dalmatskou kuchyní, bary a obchùdky nabízející nesèetné množství tradièních suvenýrù a výletù do okolí, najdete podél pobøeží i ve mìstì.
  Pláže jsou oblázkové a písèité.
   
 • Apartmány
  Apartmány jsou umístìny ve vile situované pod majestátním pohoøím Biokovo  u pláže a moøe. Každý apartmán má svùj samostatný vchod, kuchyò vè.chladnièky, varnou konev, wifi internet,  klimatizaci, balkon nebo terasu s kouzelným VÝHLEDEM na moøe a celou zátoku Igrane (není-li uvedeno jinak), koupelnu,WC,povleèení, ruèníky, parkování je nedaleko domu.

Cena v EUR / Apt / den

01.06. - 30.06.
10.09. - 31.05.

01.07. - 10.07.
21.08. - 09.09.

10.07. - 20.08

Apt 5 pro (2+1 os)

50 EUR

65 EUR

70 EUR

Apt 6 pro (3+1 os)

55 EUR

70 EUR

75 EUR

Apt 7 pro (2+1 os)

45 EUR

60 EUR

65 EUR

Apt 8 pro (2+1 os)

50 EUR

65 EUR

70 EUR

 • opuštìní apartmánu je do 10ti hodin a pøíjezd 14hod.
 • možnost pejska po pøedchozí domluvì s majitelem cca. 5 Eur / noc
 • v apartmánech nejsou instalovány TV

  U níže uvedených APARTMÁNÙ jsou ceny, fotky a bližší informace na optání.

Dùm Ines za hotelem Sensimar

Apt (4+1 os) 52m2, 2 ložnice

Apt (2 os) 30m2, 1 ložnice

Apt (2 os) 19m2, 1 ložnice

Dùm Sanda I  za domem Sanda

Apt (6+2 os) 90m2, 3 ložnice

Apt (4+2 os) 60m2, 2 ložnice

 • Informace
  Vámi zvolený apartmán Vám bude rezervován po zaplacení zálohy a to od 30 – 60% z celkové ceny pobytu za apartmán. Zbytek ceny se doplatí pøi pøíjezdu a to hotovì. Záloha se platí na úèet majitele apartmánu – vily.
  Ceny jsou za apartmán na den (noc).

  V cenì je zahrnuta:  pobytová taxa, parkování (pro každý apt 1 parkovací místo),
   energie, závìreèný úklid, povleèení,  klimatizace, wifi. Cena za pobyt, který není delší než tøi dny se mùže zvìtšit až o 30% ceny, to po vzájemné domluvì. V pøípadì nevyužití ubytování, slouží zaplacená záloha na rezervaci apartmánu jako nevratná.
  Klient po závazné rezervaci, obdrží èíslo úètu a telefonní kontakt na majitele apartmánu, aby mìl jistotu,že bude oèekáván.
   
 • Jak se k nám dostanete
  Parkování pro hosty je v blízkosti vily. Dostanete se k nám po magistrále. Není problém zavolat domácího a ten vás navede. V pøípadì,že jedete autobusem, je to také možné, ale prosím zavolejte dopøedu, aby vás majitel - domácí mohl vyzvednout na autobusové zastávce.
 • Fotogalerie - dùm

dum_Sanda_1

dum_Sanda_2

dum_Sanda_3

 • Fotogalerie - Apt 5 pro (2+1os),modrý, 2.p, 26m2, výhled moøe, balkon krajový

apt_5_Sanda_1

apt_5_Sanda_2

apt_5_Sanda_3

apt_5_Sanda_4

apt_5_Sanda_5

apt_5_Sanda_6

 • Fotogalerie - Apt 6 pro (3+1 os) 2.p, zelený, 32m2,výhled moøe,balkon

apt_6_Sanda_1

apt_6_Sanda_2

apt_6_Sanda_3

apt_6_Sanda_4

apt_6_Sanda_5

 • Fotogalerie - Apt 7 pro (2+1os) 2.p, èervený, 22m2, balkon na sever

apt_7_Sanda_1

apt_7_Sanda_2

apt_7_Sanda_3

apt_7_Sanda_4

 • Fotogalerie - Apt 8 pro (2+1os) 2.p, fialový, 28m2, výhled na moøe,balkon sever a terasa jih, sporák

apt_8_Sanda_1

apt_8_Sanda_2

apt_8_Sanda_3

apt_8_Sanda_4

apt_8_Sanda_5

[Úvod] [O nás] [Kontakty] [Ochr. os. údajù] [Chorvatsko] [Biograd na Moru] [Riviera Omiš] [Makarská riviera] [Makarska mìsto] [Veliko Brdo] [Igrane] [Foto Igrane] [Apt Tiho] [Apt Durdica] [Apt Anisija] [Apt Grgo] [Apt Jana] [Apt Josip] [Apt Silvana] [Apt Sanda] [Živogošæe] [Drvenik] [Gradac] [Pelješac] [Braè] [UBYTOVÁNÍ] [RECENZE] [Dotazy] [AKCE a novinky] [Domky k pronájmu]

2014 (c) Makarska - nejen v létì
Všechna práva vyhrazena

 

www.vasepcambulance.cz