Mìsto Postira a UBYTOVÁNÍ

Villa Aria

Villa_ARIA

 

POSTIRA - MÌSTO

Je menší letovisko a pøístav na severním pobøeží ostrova Braè, ležící v klidné a malebné zátoce východnì od obcí Splitska a Supetar. Je to malé místo s velkým srdcem a dlouhou tradicí. Øada kamenných domù a úzkých ulièek podává vìrnou dalmatskou atmosféru. Nachází se zde restaurace se støedomoøskou kuchyní a nabídkou kvalitních místních vín.

Mìsteèko leží na konci úrodného údolí otevøeného k moøi. Obklopují ho pìkné pláže a zátoky. V krásné písèité zátoce Lovreèina, obklopené borovicemi a vysokými topoly s pramenem pitné vody známé již z dob antiky, naleznete pùdní pozùstatky øímského komplexu a pod vodou leží ruiny antického pøístavu. Nedaleko pláže Lovreèina, jsou k vidìní ruiny starokøesanské památky baziliky z 5. až 6.stol. Postira je rodištìm spisovatele Vladimíra Nazora, jeho rodný dùm se nachází na námìstí. Nejstarší zdejší památkou je kostel sv.Jana Køtitele založený v pol.16 stol.

Místní lidé rádi zpívají staré dalmatské písnì, živí se rybolovem, turismem, zemìdìlstvím, jehož hlavními produkty jsou olivový olej a víno.

Foto Postira

Foto Postira

Foto Postira

Foto Postira

Foto Postira

Foto Postira

Foto Postira

Foto Postira

Foto Postira

Foto Postira

Foto Postira

Foto Postira

Foto Postira

Foto Postira

[Úvod] [O nás] [Kontakty] [Ochr. os. údajù] [Chorvatsko] [Biograd na Moru] [Riviera Omiš] [Makarská riviera] [Makarska mìsto] [Veliko Brdo] [Igrane] [Živogošæe] [Drvenik] [Gradac] [Pelješac] [Braè] [Foto Braè] [Postira] [UBYTOVÁNÍ] [RECENZE] [Dotazy] [AKCE a novinky] [Domky k pronájmu]

2014 (c) Makarska - nejen v létì
Všechna práva vyhrazena

 

www.vasepcambulance.cz